Fenomén ,,Babysigns - znaková řeč pro batolata

Title Alternative:Phenomenon Babysigns- Sign Language for Toddlers
Abstract
Předložená práce přibližuje inovativní metodu Baby Signs, tedy znakování s batolaty, a to sice z teoretického i praktického hlediska. Metoda spočívá v učení malých dětí, které ještě nedokáží komunikovat verbálně, jednoduchým gestům. Díky nim je dítě schopné v raném věku vyjadřovat své potřeby. Přínosem Baby Signs je podpoření intelektuálního vývoje dítěte a následné rychlejší osvojování jazyka. Tato práce ověřuje hypotézu, zda si znakující děti vedou v orientačním logopedickém vyšetření lépe než děti neznakující. Autorka práce se zúčastnila kurzu Baby Signs určeného rodičům a dále v rámci výzkumu provedla srovnávací šetření skupiny dětí, jejichž rodiče metodu používali, se skupinou dětí, u kterých se metoda neuplatnila.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN