Analýza služeb České spořitelny v oblasti financování malých a středních podniků

Title Alternative:Analysis of services Ceska sporitelna in sphere small and medium companies
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The objektive of this thesis is theoretically acquaint with notions product and service and their implication in spere of banking. To apprise of activities of Česká spořitelna and it´s supply of products and services which are provided to small and medium companies. Part of practical section is specify, exemplify and chart of development and actual situation small and medium companies in the Czech republic. In thesis are shown possibilities of financing and supports of small and medium companies not only from bank institutions, but also from resources of the European union. To analyze and compare products and services which are provided to small and medium companies by selected banks in the Czech republic. Important part of this thesis is to analyse satisfaction of clients of Česká spořitelna. Analyse of satisfaction of clients was elaborated through the use of special questionnaires, which were filled out by selected companies. One of the most important result of this thesis is creating project for improvement certain dearths which were ascertained from analyse. This thesis should contribute to improve standing of Česká spořitelna on the Czech market and also lead to higher satisfaction of clients.
Cílem diplomové práce je v teoretické rovině definování pojmů produkt a služba a ukázat jejich význam v oblasti bankovnictví. Předmětem praktické části je seznámení s činností České spořitelny a s jejími službami a produkty, které nabízí malým a středním podnikům. Součástí praktické části je dále vymezení, osvětlení a zmapovaní vývoje a současnosti malého a středního podnikání v České republice a možnosti jeho podpory nejen z pohledu bankovních institucí, ale i z prostředků Evropské unie. Praktická část se dále skládá z analýzy a porovnání služeb a produktů pro malé a střední podniky mezi vybranými bankami. Důležitou částí je i analýza spokojenosti klientů České spořitelny z řad malých a středních podniků, která byla vypracována pomocí speciálně navržených dotazníků, jenž byly postoupeny k vyplnění vybraným klientům České spořitelny. Z výsledků byl poté zpracován návrh na zlepšení určitých nedostatků České spořitelny, které při vyhodnocení analýzy vzešly. Návrhy by měly přispět nejen ke zvýšení kvality a úrovně poskytovaných služeb malým a středním podnikům Českou spořitelnou, ale také by měly vést k vyšší spokojenosti jak stávajících, tak budoucích klientů.
Description
katedra: KMG; přílohy: CD ROM; rozsah: 91 s., 7 s. obr. příloh.
Subject(s)
analysis, bank, price, distribution, distribution channel, company, capital assets, customer, communication, supplay, benefits, programme, service, x-loan, development, analýza, banka, cena, distribuce, distribuční kanál, financování, firma, informace, investice, klient, komunikace, marketing, nabídka, podpora, produkt, program, úvěr, vývoj
Citation
ISSN
ISBN