Probační a mediační služba v rámci parolových činností

Title Alternative:Probatin and mediation service in scope of Parole
dc.contributor.advisorBrožová Doubková, Andrea
dc.contributor.authorJežek, Jiří
dc.date2009
dc.date.accessioned2014-01-10
dc.date.available2014-01-10
dc.date.committed2009-04-06
dc.date.defense2009-06-24
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2008-02-28
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 86cs
dc.description.abstractCílem Bakalářské práce je seznámit odbornou i laickou veřejnost s činností Probační a mediační služby ČR (dále jen PMS ČR), a v bližším pohledu seznámit s parolovými činnostmi této organizace. Cílem teoretické části práce je popsat východiska a základy Parole jako nedílné součásti činnosti PMS ČR, stručný nástin vývoje PMS ČR a jejích dalších úkolů ve vztahu k využití parolových činností při řešení těchto nových úkolů PMS ČR. Cílem empirické části je zaměřit se na samotný výkon parolových činností a rovněž i na podpůrné činnosti, které vytváří PMS ČR, Vězeňská služba ČR a další spolupracující subjekty. Rovněž je v této části cílem ukázat na statistických údajích efektivitu těchto činností a několika kasuistickými příklady zhodnotit tyto činnosti ze strany samotných odsouzených.cs
dc.description.abstractThe purpose of this Bachelor study is to acquaint the expert and lay public with the activities of the Probation and Mediation Service in the Czech Republic (hereinafter referred to as PMS CR), and present a more detailed view of the parole activities of this organization. The aim of the theoretical part of the work is to describe the fundamentals and basis of Parole as an integral part of the activities of PMS CR, to provide a brief outline of the development of PMS CR and its additional tasks, in relation to the use of parole activities in fulfilling these new tasks for PMS CR. The goal of the empirical section is to focus on the actual execution of parole activities and, likewise, on supporting activities carried out by PMS CR, the Prison Service of the Czech Republic and additional involved groups. It is also the aim in this part to present statistical information regarding the effectiveness of these activities and several case examples to evaluate these activities from the viewpoint of the convicted personsen
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/6328
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectprobační a mediační služba črcs
dc.subjectcíle a poslání probační a mediační služby črcs
dc.subjectvězeňská služba črcs
dc.subjectpodmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobodycs
dc.subjectresocializační programycs
dc.subjectpenitenciární a postpenitenciární poradenstvícs
dc.subjecttrestní zákoncs
dc.subjecttrestní řádcs
dc.subjectřád výkonu trestu odnětí svobodycs
dc.subjectprobation and mediation service of the czech republicen
dc.subjectaims and mission of the probation and mediation service of the czech republicen
dc.subjectconditional release from the punishment of the deprivation of freedomen
dc.subjectresocialization programsen
dc.subjectpenitentiary and post-penitentiary consultationen
dc.subjectcriminal lawen
dc.subjectpenal codeen
dc.subjectcode for the enforcement of the punishment of deprivation of freedomen
dc.subject.verbisprison wardersen
dc.titleProbační a mediační služba v rámci parolových činnostícs
dc.title.alternativeProbatin and mediation service in scope of Paroleen
dc.typeThesisen
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag15506
local.identifier.verbis415418
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:44:29cs
local.verbis.studijniprogramKSS Sociální práce/Peniterciální péčecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_15506.pdf
Size:
766.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce