Rozdíl mezi užitím přímého a nepřímého předmětu ve španělském a českém jazyce

Title Alternative:Difference Between the Usage of Direct and Indirect Object in Spanish and Czech
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of the following work is to compare the object direct and the object indirect in the Spanish language with the fourth and third case in the Czech language. The theoretical part of the work describes the similarities between the phenomena and introduces the rule which is used during the translation of these. The practical part of the work describes the linguistic research which uses the electronic corpora as a tool. Consequently, on the basis of the results of the research there has been created a list of particular verbs uses of which does not correspond with the rule given. The differences of the usage of these verbs are described in detail and there is an attention drawn on the problems that can occur when Spanish is taught to the Czech students.
Bakalářská práce si klade za cíl porovnat gramatické úkazy přímý a nepřímý předmět ve španělštině se čtvrtým a třetím pádem v češtině. Teoretická část práce se zabývá porovnáním daných jevů a uvádí pravidlo, které se používá při jejich překládání z jednoho jazyka do druhého. V praktické části práce popisuje lingvistický výzkum, který jako nástroje využívá elektronické jazykové korpusy. Na základě výsledků provedeného výzkumu se uvádí příklady konkrétních sloves, u kterých aplikace výše uvedeného pravidla selhává. Rozdíly v užití těchto sloves jsou posléze detailně popsány a upozorňuje se na problémy, které mohou nastat při výuce španělštiny českým studentům.
Description
katedra: KRO; přílohy: CD ROM; rozsah: 52 s. (77 398 znaků)
Subject(s)
object direct, object indirect, verb transitivity, czech cases, dative, accusative, electronic corpora, přímý předmět, nepřímý předmět, slovesná tranzitivita, slovesné pády v češtině, dativ, akuzativ, elektronické korpusy
Citation
ISSN
ISBN