Questing jako jedna z forem interpretace a poznávání místního přírodního a kulturního dědictví

dc.contributorAnděl Petr, doc. RNDr. CSc. : 54842
dc.contributor.advisorModrá Jana, Mgr. : 58536
dc.contributor.authorMatysová, Kamila
dc.date.accessioned2019-09-06T06:13:48Z
dc.date.available2019-09-06T06:13:48Z
dc.date.committed2019-5-1
dc.date.defense2019-08-28
dc.date.submitted2017-11-30
dc.date.updated2019-9-1
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractPráce představuje questing, tedy aktivitu, která slouží jako nástroj k poznávání místního přírodního a kulturního dědictví. Zaměřuje se na možnosti jeho začlenění do výuky v rámci místně zakotveného učení na prvním stupni základní školy, konkrétněji ve 4. a 5. ročníku. Informuje o questingu jako výukové aktivitě přinášející praktický výsledek a podporující využívání mezipředmětových vztahů a rozvíjení klíčových kompetencí. Teoretická část nejprve seznamuje s místem a dobou vzniku questingu a dotýká se místně zakotveného učení. Ukazuje rozmístění questů v rámci České republiky. Přináší přehled různých typů hledaček s jejich příklady z českého prostředí. Práce seznamuje s aktivitami, které vykazují určitou míru podobnosti, jako je letterboxing, geocaching, městské a únikové hry. Porovnává jejich společné prvky i odlišnosti a z nich pramenící výhody či nevýhody.Praktická část obsahuje analýzu již existujícího questu z hlediska jeho využití ve výuce na 1. stupni ZŠ. Navrhuje metodiku tvorby nového questu, která zahrnuje všechny důležité kroky od prvotní myšlenky až ke zveřejnění hledačky. Popisuje vznik cvičného questu včetně jeho ověření a také vznik questu, který byl zpracováván s dětmi mladšího školního věku. V závěrečných kapitolách je zhodnocen přínos využívání questingu s dětmi mladšího školního věku, shrnuje konkrétní prvky, které questing řadí mezi moderní výukové metody a způsob, jak poměrně náročnou přípravu hledaček zapojit do vyučovacího procesu na běžných základních školách.cs
dc.description.abstractThis work presents Questing, an activity which serves as a tool to learn about local natural and cultural heritage. It focuses on the possibilities of how to incorporate Questing into teaching upon place-based education in primary school, specifically fourth and fifth grade. It enlightens about Questing as a teaching activity bringing practical results and supporting interdisciplinary relations and developing key competencies. The theoretical part acquaints the reader with the origin of Questing and touches place-based education. It shows the deployment of Quests in the Czech Republic. The work summarizes the various Quests and examples from Czech environments. It explains the differences and similarities between Letterboxing, Geocaching, urban, and escape games and discusses the advantages and disadvantages of each. The practical part contains an analysis of a Quest in regard of using in first grade schooling. It suggests methodology of writing a new Quest which includes all important steps since the primordial idea to opening a new Quest to the public. It describes creating a training Quest including its verification and creating a Quest which was developed with children of primary school age.The final chapters evaluate benefits of usage Questing with children of primary school age and summarize concrete elements that sort Questing between modern teaching methods and ways how to include relatively challenging preparation of Quests into schooling process in common primary schools.en
dc.description.mark
dc.format88 s.
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 201901044
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153412
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonCLARK, Delie, Steven GLAZER, Blažena HUŠKOVÁ, Jan HUŠEK, Jiří HUŠEK a Kateřina KOČÍ. Questing: tvoříme hledačky pro lidi a s lidmi. Karlovice: Actaea, společnost pro přírodu a krajinu, 2014. ISBN 978-80-260-7161-7. CLARK, Delie, Steven GLAZER. Questing: A Guide to Creating Community Treasure Hunts. Hanover and London: University Press of New England, 2010. ISBN 978-15-846-5532-1. http://www.questing.cz/ [online]. [cit. 2017-10-20].
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectQuestingcs
dc.subjectquestcs
dc.subjecthledačkacs
dc.subjectcesta za poklademcs
dc.subjectluštěnícs
dc.subjectnápovědacs
dc.subjectmapacs
dc.subjectpřírodní a kulturní dědictvícs
dc.subjectklíčové kompetencecs
dc.subjectmezipředmětové vztahycs
dc.subjectmístně zakotvené učenícs
dc.subjectservisní učenícs
dc.subjectQuestingen
dc.subjectQuesten
dc.subjecttreasure hunten
dc.subjectclueen
dc.subjectmapen
dc.subjectnatural and cultural heritageen
dc.subjectkey competencesen
dc.subjectinterdisciplinary relationsen
dc.subjectplace-based educationen
dc.subjectservice educationen
dc.subject.verbiselementary school educationen
dc.titleQuesting jako jedna z forem interpretace a poznávání místního přírodního a kulturního dědictvícs
dc.titleQuesting as one of the forms of interpretation and exploration of the local natural and cultural heritageen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationMagisterský
local.degree.disciplineNS
local.degree.programmeUčitelství pro základní školy
local.degree.programmeabbreviationM7503
local.department.abbreviationKPV
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP14000683
local.identifier.stag37496
local.identifier.verbiskpw06583107
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo1044
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:28:10cs
local.verbis.studijniprogramKPV Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 1. stupeň základní školycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Matysova.pdf
Size:
2.63 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PV_Matysova.pdf
Size:
317.6 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PO_Maysova.pdf
Size:
314.04 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh._Matysova.pdf
Size:
215.19 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP