Přístupy k hodnocení chlupatosti přízí

Title Alternative:Approaches to the evaluation of yarn hairiness
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na přístupy k hodnocení chlupatosti přízí. Hlavním cílem této práce je ověření vlivu vybraných faktorů na chlupatost a zjištění, zda jsou metody těchto měření porovnatelné. Uvádí základní definici chlupatosti příze, popisuje principy vybraných metod používaných k měření chlupatosti příze a faktory ovlivňující tuto vlastnost příze. Ověření vlivu vybraných faktorů bylo realizováno na souboru cíleně vyrobených prstencových mykaných přízí ze staplových PP vláken s konstantní jmenovitou jemností, ale odlišným Phrixovým zákrutovým koeficientem. Kromě chlupatosti příze jsou ověřovány technologické parametry a další kvalitativní ukazatele přízí. Experimentální měření pro zjištění vlivu vybraných faktorů na chlupatost příze je prováděno na přístrojích Uster Tester 4, (index chlupatosti H, směrodatná odchylka sh), Zweigle G 567 (sumační kritérium S12, S3, S) a Lawson-Hemphill MTH (sumační kritérium S12LH). Získaná data jsou zpracována a je analyzován vliv vybraných faktorů analýzou rozptylu ANOVA 2 a korelační analýzou. Experiment potvrdil, že míra chlupatosti příze je závislá na míře kroucení příze. Komplexní index chlupatosti H, shodně jako sumační kritéria S12, S3, S a také sumační kritérium S12LH s rostoucím zákrutovým koeficientem a mají tendenci klesat.
Description
50 s., 152 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
yarns, materials properties, příze, vlastnosti materiálů
Citation
ISSN
ISBN