Mobilní pokladní systém pro elektronický obchod

Abstract
Cílem práce je návrh a implementace externího pokladního a skladového systému pro elektronický obchod. Systém bude primárně určen pro nasazení ve skladech a kamenných provozovnách. Komunikační schéma bude zahrnovat práci s externími periferiemi jako je čtečka identifikačních štítků a tiskárna štítků, komunikaci s modulem skladových zásob v e-shopu, autentizační mechanismy a možnost tisku daňových dokladů. Implementace bude realizována především pro mobilní zařízení pomocí Qt.Výstupem práce bude projektový návrh řešení, potřebných datových modelů a algoritmů, následná implementace, nasazení v praxi a nezbytné vyhodnocení.
The aim is to design and implement an external POS and inventory system for e-commerce. The system is primarily designed for use in warehouses and stone premises. Communication scheme will involve working with external peripherals such as a reader identification labels and label printer, communications module inventories in the e-shop, authentication mechanisms, and printing of tax documents. Implementation will be implemented especially for mobile devices using Qt.The outcome of the work will be project design solutions required data models and algorithms subsequent implementation, implementation in practice and the necessary evaluation.
Description
Subject(s)
Pokladní systém, elektronický obchod, webová aplikace, desktopová aplikace, čárový kód, tiskárna, Point of sale, e-commerce, web applications, desktop applications, barcode, printer
Citation
ISSN
ISBN