Marketingová studie cestovní kanceláře

Title Alternative:Marketing study of travel agency
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject of this diploma paper is to make a marketing study of a small travel agency. The content of this work is divided in theoretical and practical part. The theoretical section explores relations in the tourist market and specifics of tourism services. It also explains the basic marketing methods and instruments that will be further applied on the studied company. The practical part describes and characterizes the company and explores its marketing activities. An important part of the practical section is the consumer analysis, which provides suggestions for solving some of the company´s problems. These suggestions are analysed for their benefit and practicability and have defined their time frame. The comapny suffers from a weak capital base, which is why their options for solving problems are limited. The majority of my proposals are focused on achieving customer satisfaction, which should result in growing customer loyalty.
Předmětem této diplomové práce je provést marketingovou studii malé cestovní kanceláře. Obsah práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zkoumá vztahy na trhu cestovního ruchu a specifika služeb v cestovním ruchu. Také objasňuje základní marketingové metody a nástroje, které jsou dále aplikovány na zkoumanou firmu. Praktická část popisuje a charakterizuje danou cestovní kancelář a zkoumá její marketingové aktivity. Důležitým bodem praktické části je analýza zákazníka, ze které vyplývají návrhy na řešení některých problémů. Tyto návrhy jsou zanalyzovány z hlediska prospěšnosti a proveditelnosti a je stanoven jejich časový horizont. Společnost má slabou kapitálovou základnu, proto pracuje s omezenými možnostmi při řešení svých problémů. Většina návrhů je zaměřena na dosažení spokojenosti zákazníku, což by mělo vést ke zvýšení zákaznické věrnosti.
Description
katedra: KMG; přílohy: CD ROM; rozsah: 81 s., 10 s. obr. příloh
Subject(s)
marketing, tourism, consumer analysis, consumer loyalty, travel agency, marketing, cestovní ruch, analýza zákazkníka, zákaznická věrnost, cestovní kancelář
Citation
ISSN
ISBN