Komentovaný překlad fragmentu z knihy Sin noticias de Gurb

Title Alternative:Commented Translation of a Fragment from the Book Sin noticias de Gurb
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá komentovaným překladem fragmentu z knihy Sin noticias de Gurb od Eduarda Mendozy. Text bakalářské práce je rozdělen do tří částí. V první části, která se věnuje teorii překladu, jsou představeny základní překladatelské postupy a typy překladů, a také antiadaptační strategie Milan Hrdličky, která tvoří základ pro tvorbu překladu v této bakalářské práci. Hlavním tématem druhé části je samotný překlad, dále je zde zahrnuto také představení autora, uvedení do děje, který vybranému fragmentu předcházel a na konci krátké resumé toho, co mu následovalo. Třetí a závěrečná část práce je tvořena komentářem překladu, týkajícím se hlavních problémům, které vznik textu doprovázely.
Description
61 s. +vol. příloha +CD ROM
Subject(s)
theory of translation, teorie překladu
Citation
ISSN
ISBN