Využití prožitkové pedagogiky v prevenci rizikového chování v nízkoprahovém zařízení

Title Alternative:Use of experiential pedagogy in prevention of risk behaviour in youth drop-in center
dc.contributor.authorLáníková, Martina
dc.date.accessioned2018-12-03T18:37:16Z
dc.date.available2018-12-03T18:37:16Z
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá využitím postupů prožitkové pedagogiky při prevenci rizikového chování v nízkoprahovém Klubu Archa, který je realizován Dětským centrem Klokan ve Šluknově. Cílem bakalářské práce je vytvořit a realizovat program primární selektivní nespecifické prevence pro dospívající z klubu. V průběhu realizace preventivního programu byla využita metoda reflexivního deníku, pozorování a polostrukturovaných rozhovorů. Klienti klubu jsou dospívající z příhraničního města s vysokou nezaměstnaností, špatnými kulturními a sociálními podmínkami. Klub jim poskytuje bezpečný prostor pro trávení volného času. Realizace preventivního programu ukázala, že v rámci nízkoprahového klubu není vhodná taková forma prevence, která se spoléhá na pravidelnou účast dospívajících (na rozdíl od školních tříd a školních družin/klubů). Vzhledem k nepravidelné docházce do klubu nemohou z takové formy preventivního programu účastníci dostatečně těžit.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the use of techniques of experiential education in prevention of risk behavior in low-threshold Archa Club, which is held by the Children's Centre Klokan in Šluknov. The aim of the thesis is to create and implement a program of selective non-specific primary prevention for adolescents from the club. During the implementation of the prevention program were used methods of reflective diary, observation and semi-structured interview. Clients of the club are adolescents from the frontier town with high unemployment rate, poor cultural and social conditions. The club gives them a safe space for leisure. The implementation of the preventive program has shown that chosen form of prevention is not appropriate for low-threshold clubs, because it relies on regular participation of adolescents (such as in class or school center/club). Due to irregular attendance to the club participants do not benefit adequately of such form of preventive program.en
dc.identifier.signatureV 447/16 Pb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60555
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbisadolescentsen
dc.subject.verbisrizikové chovánícs
dc.subject.verbiszážitková pedagogikacs
dc.subject.verbispubescentics
dc.subject.verbisadolescentics
dc.subject.verbisexperience pedagogyen
dc.subject.verbisrisk behavioren
dc.subject.verbispubescentsen
dc.titleVyužití prožitkové pedagogiky v prevenci rizikového chování v nízkoprahovém zařízenícs
dc.title.alternativeUse of experiential pedagogy in prevention of risk behaviour in youth drop-in centeren
dc.typebakalářské prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationBAK
local.identifier.verbiskpw06523387
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-12-25 19:12:42cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
11.72 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta.PDF
Size:
284.98 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.PDF
Size:
287.99 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_44716_Pb.pdf
Size:
18.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP