Rozbor vhodnosti zavedení eura v současné ekonomické situaci s akcentem na stabilní makroekomické prostředí firmy

Title Alternative:Analysis of the Applicability of Introducing Euro in Current Economic Situation with the Accent on Stable Macroeconomic Surroundings of a Company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Entering the European Union the Czech Republic agreed to accept the single European currency as soon as there are conditions for it. The diploma thesis called "Analysis of the Applicability of Introducing Euro in Current Economic Situation with the Accent on Stable Macroeconomic Surroundings of a Company" aims to answer the question whether the Czech Republic is completely economically ready to accept euro already. First defines potential benefits and risks of the euro adoption and the influence on the macroeconomic surroundings of a company. Then it views current conditions in three ways which are fundamental for the assessment. The first one evaluates the situation of meeting the Maastricht convergence criteria, the second specifies more detailed characteristics of the Czech economy and its awareness for entering the Monetary Union and the third one argues for the characteristics of the current situation in the Euro area. The evaluation comes after considering the influence of these aspects. The validity of the precondition, which says that at the present time it is not suitable for the Czech Republic to enter the Monetary Union neither to take steps heading to enter it, is confirmed at the end of the thesis.
Vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala k přijetí jednotné evropské měny, jakmile k tomu budou vytvořeny podmínky. Diplomová práce s názvem "Rozbor vhodnosti zavedení eura v současné ekonomické situaci s akcentem na stabilní makroekonomické prostředí firmy" má za cíl odpovědět na otázku, zda již Česká republika je na přijetí eura celkově ekonomicky připravena. Nejprve vymezuje potenciální přínosy a rizika přijetí eura a dopad na makroekonomické prostředí firmy. Pro posouzení současného stavu následně nahlíží na problematiku ze tří pohledů, které jsou při rozhodování o přijetí eura zásadní. První vyhodnocuje plnění maastrichtských konvergenčních kritérií, druhý konkretizuje bližší charakteristiky českého hospodářství z hlediska připravenosti na vstup do měnové unie a třetí podává charakteristiku současného stavu eurozóny. Po zvážení vlivů všech těchto aspektů následuje zhodnocení výsledků. V závěru práce je potvrzena platnost předpokladu, který postuluje, že v současné době není pro Českou republiku vhodné vstupovat do měnové unie ani podnikat kroky směřující k přijetí eura.
Description
katedra: KEK; přílohy: 1 CD; rozsah: 89 s.
Subject(s)
czech republic, economic situation, euro, euro area, economic and monetary union, euro convergence criteria, maastricht criteria, currency, česká republika, ekonomická situace, euro, eurozóna, hospodářská a měnová unie, konvergenční kritéria, maastrichtská kritéria, měna
Citation
ISSN
ISBN