Muž na rodičovské dovolené

Title Alternative:Man on the Parental Leave
Abstract
Diplomová práce ''Muž na rodičovské dovolené'' se zabývá problematikou rozdělení rolí v péči o potomka, důraz je kladen především na situaci muže na rodičovské dovolené. Pozornost je zaměřena na péči o potomka v raném věku, dále na proměnu rolí v rámci tradičně chápaného modelu rodiny. Teoretická část práce detailněji vysvětluje pojem otcovství a jeho proměny v historickém kontextu. Podstatná část je věnována vysvětlení pojmů mateřská a rodičovská dovolená, aktivní otcovství, dále je pozornost zaměřena na postihnutí důvodů pro nástup otce na rodičovskou dovolenou, a v neposlední řadě také pohledu okolí na tuto ''společensky nestandardní'' situaci. Praktická část diplomové práce obsahuje analýzu hloubkových rozhovorů otců na rodičovské dovolené, a doplňuje tak teoretická východiska diplomové práce.
Description
87 stran :ilustrace
Subject(s)
parental leave, men, early child care, fatherhood, rodičovská dovolená, muži, raná péče o dítě, otcovství
Citation
ISSN
ISBN