Pachatelé majetkové trestné činnosti

Title Alternative:Property Crime Offenders
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis deals with the question of property crime offenders in the district of Liberec. The thesis is divided into three main parts. The first part deals with a theoretical criminological study of individual kinds, forms and rea-sons of the commission of property crime and analyses property crime committed by young people, an adult individual and an organized group. The second part presents a research which is aimed to prove by evidence the property crime committed in the district of Liberec. In that part the thesis deals with the increase of property crime and its specifications with regard to the age limit of the offenders, and the interpretation of their aggressive behaviour when committing property crime. The third part evaluates all the acquired information. Its aim was to sum up the range and the way of conduct of the offenders when committing property crime, and describe those offend-ers in community, political and social changes.
Bakalářská práce se zabývá problematikou pachatelů majetkové trestné činnosti v okrese Liberec. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část práce se zabývá teoretickým kriminologickým rozborem druhů, forem a příčin páchání majetkové trestné činnosti a analyzuje majetkovou trestnou činnost páchanou mládeží, dospělým jednotlivcem a organizovanou skupinou. Druhá část práce je věnována výzkumu, kterým se snaží dokumentovat spáchanou majetkovou trestnou činnost v okrese Liberec. V této části práce se zabývá nárůstem majetko-vé trestné činnosti a její specifikací, a to s ohledem na věkovou hranici pachatelů a vyhodno-cením jejich agresivního chování při páchání majetkové trestné činnosti. Třetí část práce celkově vyhodnocuje všechny získané informace. Jejím cílem bylo zhodnotit rozsah a způsob jednání pachatelů při páchání majetkové trestné činnosti a charak-terizovat tyto pachatele ve společenských, politických a sociálních změnách.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 91 s,
Subject(s)
criminology, crime offenders, crime victims, property crime, juvenile delinquency, kriminologie, pachatelé trestné činnosti, oběti trestné činnosti, majetková kriminalita, kriminalita mládeže
Citation
ISSN
ISBN