Péče středoškolského učitele o zdravé vztahy ve školní třídě

Title Alternative:Middle school teacher´s care for good relations in a school class
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor´s thesis is engaged in importance of a middle school teacher´s care for good relations in the school class. It deals with many aspects which should be considered in pedagogue´s work and explains their importance, mainly in respect of formation of interpersonal relations in the class. The thesis lays stress on the extent to which a teacher is able to influence relations in a class and explains the importance to deal with these questions. Theoretical aspects are compared with a research made in a middle school, which investigated how students and pedagogues perceive and evaluate their humanities and their behaviour mutually. Furthermore, the question it followed, if some new arts of bad conduct were brought there by recent times compared to previous years, and describes such undesirable behaviour. Consequently, some model situations of students´ undisciplined behaviour were presented to them and students had to propose by themselves, which solution taken by teacher would be the most adequate. Then, an interview with a person was made, who, even after several years, still felt some impacts of pedagogue´s former wrong approach to him. The findings ascertained show the significance of theoretical aspects for the practice.
Bakalářská práce se zabývá významem péče středoškolského učitele o zdravé vztahy ve školní třídě. Pojednává o mnoha aspektech, které by měl pedagog ve své práci zohlednit, je vysvětlena jejich důležitost, především vzhledem k utváření interpersonálních vztahů ve třídě. Klade důraz na to, do jaké míry svou osobností, přístupem a vlastnostmi je učitel schopen ovlivňovat vztahy ve třídě a zdůrazňuje, proč je nutné se zabývat právě touto problematikou. Teoretické aspekty jsou porovnány s průzkumem uskutečněným na střední škole, kde bylo zjišťováno, jak studenti a pedagogové vzájemně hodnotí a vnímají své vlastnosti a chování. Dále bylo sledováno, zda s sebou současná doba přináší nové druhy nekázně, než tomu bylo v předchozích letech, a o jaké nežádoucí chování se jedná. Následně byly žákům předkládány modelové situace neukázněného chování studentů, kdy měli sami žáci navrhnout, jaké řešení by bylo ze strany učitele nejadekvátnější. Poté byl uskutečněn rozhovor s osobou, která na sobě i po několika letech zpětně pociťuje dopady špatného dřívějšího přístupu pedagoga. Zjištěné poznatky poukazují na význam teoretických aspektů v praxi.
Description
katedra: KPP; přílohy: DVD ROM; rozsah: 66 s.
Subject(s)
good relations in a school class, atmosphere in a class, interpresonal relations, education action, teacher´s personality, social interaction, zdravé vztahy ve školní třídě, klima třídy, interpersonální vztahy, pedagogické působení, osobnost učitele, sociální interakce
Citation
ISSN
ISBN