Syntéza derivátů cyklodextrinů vhodných k modifikaci nanovláken

dc.contributorBláhová Markéta, Mgr.
dc.contributor.advisorŘezanka Michal, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorSvětlík, Josef
dc.contributor.otherSkolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 59251 Tunáková Veronika, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 65175 Baše Tomáš, Mgr. Ph.D.
dc.date2016
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2016-05-16
dc.date.defense2016-06-16
dc.date.submitted2015-10-01
dc.date.updated9.8.2016 13:21
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBěhem této bakalářské práce byly získány per-O-acetyl-6A-O-propargyl-beta-cyklodextrin a dále 6A-O-propargyl-beta-cyklodextrin. Podle autorova nejlepšího vědomí zatím nebyla publikována přesvědčivá studie, zabývající se izolací a charakterizací druhé z uvedených látek.Úvodní část literární rešerše je věnována cyklodextrinům samotným, jejich historii, struktuře, metodám výroby, vlastnostem a aplikacím. Následující kapitola pojednává o derivátech cyklodextrinů a možnostech jejich navázání na vlákna. Poslední část rešerše je zaměřena na obor tkáňového inženýrství, jeho výzvy a výhody aplikace derivátů cyklodextrinů.Pro ověření funkčnosti metody přípravy a získání spolehlivějších výsledků byla nejprve provedena pilotní studie, kterou následovala syntéza ve větším množství. Produkty byly charakterizovány NMR, FTIR, Ramanovou spektroskopií a hmotnostní spektrometrií.cs
dc.description.abstractPer-O-acetyl-6A-O-propargyl-beta-cyclodextrin and 6A-O-propargyl-beta-cyclodextrin were obtained during this bachelor thesis. To the best of author's knowledge isolation and conclusive characterization of the second one has not been publised yet.Opening part of literature research pays attention to cyclodextrins itselves, their history, structure, methods of production, properties and applications. Following chapter deals with derivatives of cyclodextrins and options of fiber functionalization by these chemical compounds. Final part of research is focused on tissue engineering specialization, its challanges and benefits of cyclodextrin derivatives application.At first, the preliminary study were done for verification of preparation method and more credible results. It was followed by larger scale synthesis. Product were characterized by NMR, FTIR, Raman spectroscopy and molar mass spectrometry.en
dc.description.mark
dc.format48 s. (66 791 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Grafy 1 ROM 1 ROM
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24186
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbegin*tecky* item Bláhová, M.; Bednářová, E.; Řezanka, M.; Jindřich, J. J. Org. Chem. 2013, 78, 697-701. item Celebioglu, A.; Demirci, S.; Uyar, T. Applied Surface Science 2014, 305, 581-588. item Li, R.; Dou, J.; Jiang, Q.; Li, J.; Xie, Z.; Liang, J.; Ren, X. Chemical Engineering Journal 2014, 248, 264-272. end*tecky*
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectcyklodextrinycs
dc.subjectpropargylcs
dc.subjectderivátycs
dc.subjectvláknacs
dc.subjecttkáňové inženýrstvícs
dc.subjectcyclodextrinsen
dc.subjectpropargylen
dc.subjectderivativesen
dc.subjectfibersen
dc.subjecttissue engineeringen
dc.subject.verbiscyklodextrinycs
dc.titleSyntéza derivátů cyklodextrinů vhodných k modifikaci nanovlákencs
dc.titleSynthesis of cyclodextrin derivatives suitable for nanofibre modificationen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineNA
local.degree.programmeNanotechnologie
local.degree.programmeabbreviationB3942
local.department.abbreviationKCH
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.faculty.abbreviationFM
local.identifier.stag34044
local.identifier.verbis521805
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:07:05cs
local.verbis.studijniprogramKCH Nanotechnologie/Nanomateriálycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_prace_Josef_Svetlik.pdf
Size:
1.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedoucihoSvetlikscan.pdf
Size:
1.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bpposudekoponentasvetlik.pdf
Size:
1.58 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Svetlik_Josef.pdf
Size:
147.7 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP