Společenská odpovědnost firem jako nástroj na zvýšení konkurenceschopnosti podniku

dc.contributorHonzák Michal, Ing. : 67484
dc.contributor.advisorUngerman Otakar, Ing. Ph.D. : 59360
dc.contributor.authorLučanová, Ester
dc.date.accessioned2021-03-02T03:35:23Z
dc.date.available2021-03-02T03:35:23Z
dc.date.committed2020-8-31
dc.date.defense2021-01-28
dc.date.submitted2018-10-1
dc.date.updated2021-1-28
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá společenskou odpovědností firem a jejím možným využitím jako nástroje ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Teoretická část se věnuje popisu konceptu CSR a zejména jeho možnostem aplikace. V rámci teorie jsou rovněž popsány výsledky nedávné metaanalýzy popisující vliv CSR na konkurenceschopnost podniku. Práce se zaměřuje na maloobchod v ČR. Stručně je popsán vývoj maloobchodu včetně současných trendů souvisejících s CSR. Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnocení CSR podniku a vytvoření konkrétních doporučení pro strategické pojetí společenské odpovědnosti. Vybrána je společnost Globus ČR, která patří mezi 10 největších maloobchodních firem v ČR. Společnost je krátce představena a následně je provedeno měření CSR pomocí širokého souboru otázek, které jsou bodově ohodnoceny. Následuje komparace veřejně propagovaných CSR aktivit sedmi největších maloobchodních firem. Výzkum CSR v maloobchodu uzavírá popis dobré praxe CSR v evropském měřítku - společnosti Auchan Retail Spain. Závěr práce tvoří konkrétní doporučení pro vybraný maloobchodní řetězec. Ta vyplývají z provedené analýzy a pokouší se přiblížit strategického pojetí konceptu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with corporate social responsibility and its possible use as a tool to increase the competitiveness of the company. The theoretical part deals with the description of the concept of CSR and especially its application possibilities. The theory also describes the results of a recent meta-analysis describing the impact of CSR on the competitiveness of the company. The work focuses on retail in the Czech Republic. The development of retail is briefly described, including current trends related to CSR. The main goal of the diploma thesis is to evaluate the CSR of the company and create specific recommendations for a strategic concept of social responsibility. The company Globus ČR is selected, which is one of the 10 largest retail companies in the Czech Republic. The company is briefly introduced and then CSR is measured using a wide range of questions, which are scored. The following is a comparison of publicly promoted CSR activities of the seven largest retail companies. Retail CSR research concludes with a description of good CSR practice on a European scale - Auchan Retail Spain. The conclusion of the work is a specific recommendation for a selected retail chain. These result from the performed analysis and try to approach the strategic concept of the concept.en
dc.description.mark
dc.format148
dc.format.extent0
dc.identifier.signatureV 202102553
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/159831
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonAYERS, James a Mary ODEGAARD. 2017. Retail Supply Chain Management. Boca Raton: RC Press. ISBN 978-149873914. BÁRTA, Vladimír, Ladislav PÁTÍK a Milan POSTLER. 2009. Retail marketing. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-207-9. KAŠPAROVÁ, Klára a Vilém KUNZ. 2013. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4480-3. PÍCHA, Kamil. 2012. Společenská odpovědnost podniku v aktuálních trendech a souvislostech. Praha: Alfa Nakladatelství. ISBN 978-80-87197-55-4. MANFRED, Pohl a Nick TOLHURS. 2010. Responsible business: How to manage a CSR strategy successfully. West Sussex: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-71242-9. PROQUEST. 2018. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2018-09-20]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/  
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectCSRcs
dc.subjectmaloobchodcs
dc.subjectmaloobchodní řetězeccs
dc.subjectspolečenská odpovědnost firemcs
dc.subjectkonkurenční výhodacs
dc.subjectkonkurenceschopnostcs
dc.subjectCSRen
dc.subjectretailen
dc.subjectretail chainen
dc.subjectcorporate social responsibilityen
dc.subjectcompetitive advantageen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.titleSpolečenská odpovědnost firem jako nástroj na zvýšení konkurenceschopnosti podnikucs
dc.titleCorporate Social Responsibility as a tool for increasing the competitive advantage of the businessen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKMG
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE17000362
local.identifier.stag38658
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06676431
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2553
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Lucanova.pdf
Size:
2.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_DP_2021_Lucanova.pdf
Size:
589.98 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_oponenta_Lucanova.pdf
Size:
1.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
17.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
17.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP