Technika a metodika skialpinismu

Abstract
Cílem práce je vytvoření metodických podkladů k pohybu na skialpových lyžích pro začátečníky. Ty poslouží studentům i široké veřejnosti jako vstupní materiál pro tuto aktivitu. Pro seznámení s tímto sportovním odvětvím je část práce věnovaná vymezení základních pojmů z této oblasti s důrazem na bezpečnostní pravidla chování v horském terénu a zásady pohybu v horách. V rámci diplomové práce jsou předkládány dvě zmapované oblasti Jizerské hory a Krkonoše, které jsou vhodné k pohybu na skialpových lyžích. Jedním z dílčích cílů této diplomové práce je vyhodnocení anketního šetření mezi účastníky kurzů. Dalším dílčím cílem, kterým se tato práce zabývá, je zařazení skialpinismu do školní praxe v rámci vzdělávací oblasti Člověka a zdraví.
The purpose of this thesis is the preparation of methodological learningmaterials for movement on alpine touring ski for beginners. These shouldserve both students and general public as an entry point for this activity.In order to introduce this sport field, part of this work is dedicated todefining the basic terms of this field with the focus on the safety rulesof conduct in the mountainous terrain and the principles of movement inmountains.The diploma thesis includes two mapped regions Jizerské hory and Krkonoše that are suitable for alpine touring. One of the partial goals of thisthesis was the analysis of surveys from the course participants. Anotherpartial goal of this thesis is examining the possibility of includingalpine touring to the school practice as part of the educational area Menand health.
Description
Subject(s)
skialpinismus, skitouring, ski-running, lavinová problematika, subjektivní nebezpečí, objektivní nebezpečí, ski mountaineering, skitouring, ski running, avalanche issues, subjective dangers, objective dangers
Citation
ISSN
ISBN