Prodejní strategie Internetu věcí

Abstract
Záměrem této bakalářské práce s názvem Prodejní strategie Internetu věcí je představit čtenářům problematiku Internetu věcí a obchodu. Jak je naznačeno na začátku, bakalářská práce je rozdělena do dvou části. Jedna část je zaměřená na představení Internetu věcí a druhá část pojednává o problematice obchodu a prodeje. V první části, kde je představován Internet věcí, je rozebírána problematika jednotlivých sítí jejich výhod a nevýhod. Píši o tom, k čemu se daná síť hodí a jaké má využití v praxi. Nakonec je představeno zařízení, které je možné využívat na daných sítích. Část, kde se zabývám obchodem a prodejem, ukazuji různé techniky a praktické rady, které jsou funkční a nefunkční. Navíc ukazuji i chyby, které jsme udělali při prodeji Internetu věcí a díky tomu se jim můžete vyvarovat.
The aim of this bachelor thesis entitled Selling strategy of Internet of Things is to introduce readers to the issues of the Internet of Things and Business. As indicated at the beginning, the bachelor's thesis is divided into two parts. The first part is focused on introducing the Internet of Things and the other part deals with issues of trade and sales. In the first part, I am writing about IoT networks their advantage and disadvantage. Later on, I'm also writing about which network is the best fit for each practical solution. In the end, you will find devices possible to use in IoT networks. In the part about business and sales, I am writing about practical advices for selling IoT solutions and their success. In the end, I also demonstrate mistakes that we did in selling IoT solutions. Thanks to this fact, you have a chance to do not repeat these mistakes we did.
Description
Subject(s)
Internet věcí, IoT, obchod, obchodní modely, obchodní strategie, prodej, Internet of things, IoT, sales, B2B sales, sales script, sales strategy
Citation
ISSN
ISBN