Ambasáda České republiky - Addis Abeba

Abstract
Bakalářská práce se věnuje návrhu komplexu české ambasády do Addis Abeby podle vypsané studentské soutěže od Inspireli. Předmětem práce je návrh uspořádání areálu a návrh jednotlivých budov. Práce zahrnuje analýzu okolí parcely a seznámení se s provozními nároky na ambasádu.Návrhy mají reagovat na místní podmínky, mají být bezpečný a plně provozně funkční, reprezentovat evropskou kulturní úroveň a zároveň respektovat místní historicko-kulturní kontext.
This bachelor thesis deals with the design of the Czech Embassy in Addis Abeba as part of a student competition organized by Inspireli. The aim of the thesis is to create a layout of the area as well as design the individual buildings. The thesis lays out an analysis of the surroundings of the parcel and provides information on the operational requirements of the embassy. The designs must be tailored to the local conditions, be safe and fully functional, and represent the European cultural standard while respecting the local historical and cultural context.
Description
Subject(s)
ambasáda, Afrika, Etiopie, Addis Abeba, diplomacie, reprezentace, Česká republika, embassy, Africa, Ethiopia, Addis Ababa, diplomacy, representation, Czech republic
Citation
ISSN
ISBN