Vyhodnocení investičního záměru ve vybrané firmě

dc.contributorSlaboch Josef, Ing. Ph.D. : 67838
dc.contributor.advisorJáč Ivan, prof. Ing. CSc. : 54965
dc.contributor.authorSejna, David
dc.date.accessioned2021-03-02T04:15:34Z
dc.date.available2021-03-02T04:15:34Z
dc.date.committed2021-8-31
dc.date.defense2021-01-27
dc.date.submitted2019-10-31
dc.date.updated2021-1-27
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vyhodnocením investičního záměru ve vybraném podniku působícím v mezinárodním prostředí. Cílem práce je nalézt optimální způsob financování konkrétního investičního projektu, vyhodnotit záměr při zahrnutí očekávané míry inflace a zjistit, jaké dopady může mít na efektivnost investice jiný než odhadovaný vývoj měnových kurzů. První část práce je teoretická, a je v ní vysvětlena problematika týkající se investic a jejich financování, metod sloužících pro hodnocení efektivnosti investic, inflace a měnových kurzů. Část druhá je praktická, a jsou v ní porovnávány různé způsoby financování. Konkrétně se jedná o financování dotací či úvěrem. Výběr optimální varianty financování investice je uskutečněn pomocí dynamických metod hodnocení ekonomické efektivnosti investice. Následuje modifikace konkrétní dynamické metody a zohlednění možného vývoje inflace a měnových kurzů. Závěr práce se skládá ze syntézy vědomostních výstupů a z formulace závěrů k výsledkům, kterých bylo dosaženo.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the evaluation of the investment plan in a selected company operating in an international environment. The aim of the work is to find the optimal way of financing a specific investment project, evaluate the intention when including the expected rate of inflation and find out what effects may have on the efficiency of investment other than the estimated development of exchange rates. The first part of the work is theoretical and explains the issues related to investments and their financing, methods used to evaluate the effectiveness of investments, inflation and exchange rates. The second part is practical and compares different ways of financing. Specifically, it is the financing by subsidies or loans. The selection of the optimal variant of investment financing is made using dynamic methods of evaluating the economic efficiency of the investment. This is followed by a modification of a specific dynamic method and taking into account the possible development of inflation and exchange rates. The conclusion of the thesis consists of a synthesis of knowledge outputs and the formulation of conclusions on the results that have been achieved.en
dc.description.mark
dc.format90
dc.format.extentTabulky 0
dc.identifier.signatureV 202102565
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/159843
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemDLUHOŠOVÁ, Dana. 2010. Finanční řízení a rozhodování podniku analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-68-2. itemFOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. 2011. Investični rozhodování a řízení projektů. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-247-3293-0. itemHRDÝ, Milan a Jiří STROUHAL. 2010. Finanční řízení. Praha: Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-580-9. itemSTERMOLE, M. John. 2010. Economic Evaluation & Investment Decision Methods 14th Edition. UK: Investment Evaluations Corp;. ISBN 978-0991194100. itemVALACH, Josef. 2010. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-71-2. itemPROQUEST. 2019 Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2019- 10-10]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz enditemize parKonzultant: Ing. Jan Pinta, MBApar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectDotacecs
dc.subjectDynamické metodycs
dc.subjectInflacecs
dc.subjectInvestiční úvěrcs
dc.subjectInvestiční záměrcs
dc.subjectMezinárodní prostředícs
dc.subjectMěnové kurzycs
dc.subjectVyhodnocení efektivnosti projektucs
dc.subjectZdroje financovánícs
dc.subjectSubsidiesen
dc.subjectDynamic methodsen
dc.subjectInflationen
dc.subjectInvestment loanen
dc.subjectInvestment planen
dc.subjectInternational environmenten
dc.subjectExchange ratesen
dc.subjectEvaluation of project efficiencyen
dc.subjectSources of financingen
dc.titleVyhodnocení investičního záměru ve vybrané firměcs
dc.titleEvaluation of the investment plan in the selected companyen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplinePMP
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKPE
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE18000270
local.identifier.stag40153
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06676443
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2565
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Sejna_David__diplomova_prace.pdf
Size:
2.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Oponentsky_posudek_DPSejna.pdf
Size:
223.05 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_Sejna.pdf
Size:
170.67 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.38 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP