Vliv sportovní volno časové aktivity na rodinu

Title Alternative:Influence of leisure time sports activities on family
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je popsání vlivu sportovních volnočasových aktivit dětí na rodinu a následné stanovení přiměřené sportovní náplně dítěte. Teoretická část definuje pojmy jako volný čas, jeho hlavní formy, charakterizuje funkce volného času a jaký význam má volný čas ve společnosti, seznamuje s jeho vývojem v českých zemích. Zabývá se sportem jako volnočasovou aktivitou pro děti. Vymezuje pojem rodina, její funkce a poruchy v rodině. Seznamuje nás s florbalem jako volnočasovou aktivitou. Podává informace o klubu AC Sparta florbal. Praktická část se zabývá vyhodnocením výsledků výzkumu, který probíhal formou dotazníků, kdy bylo dotazováno 64 respondentů, z nichž 42 odpovědělo. Rozebírá výsledky jednotlivých 29 otázek v dotazníku. V závěru praktické části je její shrnutí a návrh aktivit.
Description
55 s. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
leisure, family, sports, volný čas, rodina, sport
Citation
ISSN
ISBN