Agilní přístupy v projektovém řízení

Title Alternative:The agile approach in project management
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá povědomím a využíváním agilních přístupů v rámci projektového řízení na území České republiky. V teoretické části práce je představeno projektové řízení, způsoby řízení projektu za pomoci tradičních nebo agilních metodik, jejich rozdílné vnímání důležitosti jednotlivých parametrů projektu a představení hlavních zástupců, zpracována je také literární rešerše na dané téma. V praktické části je poté za pomoci dotazníkového šetření zmapován český trh s širokým spektrem společností, které projektového řízení ve svých projektech aktivně využívají. Následuje část vyhodnocení, kde jsou jednotlivá data a odpovědi přehledně zpracovány pomocí grafů a slovního vyjádření. Cílem šetření bylo zjistit, jaké je obecně o agile technikách povědomí, jaké typy firem a v jaké míře agilní metody a přístupy využívají, popřípadě, jaké jsou obavy nebo vnímaná rizika z jejich zavedení. Po části vyhodnocení dotazníkového šetření byly zpracovány základní předpoklady úspěšné implementace agilních metodik do firem. V závěru pak proběhlo shrnutí nabytých poznatků z průběhu celé diplomové práce.
Description
92 s., 4 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
project management, projektový management
Citation
ISSN
ISBN