Možnosti rozpoznávacích algoritmů v robotu NAO

Title Alternative:Possibilities of recognition algorithms in a NAO robot
dc.contributor.authorVacek, Jan
dc.date.accessioned2018-12-02T10:56:48Z
dc.date.available2018-12-02T10:56:48Z
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na možnosti rozpoznávacích algoritmů implementovaných v humanoidním robotu NAO firmy Aldebaran. Zabývá se popisem a použitím algoritmů implementovaných na senzorický systém robotu NAO, zejména pak možnostmi zpracování obrazu. Práce je dále zaměřena na návrh a realizaci programu, který by umožnil snadné testování rozpoznávacích možností robotu.Program pro testování algoritmů je řešen jako spustitelná aplikace pro platformu Windows napsaný v jazyce Python. Jednotlivé rozpoznávací algoritmy je pak možné spouštět přímo pomocí tlačítek na robotu. Grafická část programu, běžící na počítači s Windows, slouží pro navázání spojení s robotem NAO a spuštění samotného skriptu.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on capabilities of recognition algorithms implemented onhumanoid robot NAO made by Aldebaran Robotics. It handles description andapplications of algorithms implemented on the sensoric system of NAO robot, preciselyimage processing. The thesis is also focused on the application design and realization.Thanks to the application, it will be easy to test all of the recognition capabilities of therobot.The algorithm testing program is realised as an executable application made forWindows platform. The application is coded in Python. Each recognition algorithm canbe started by pressing individual buttons on the robot. Main purpose of the Windowsapplication is to secure the communication with the robot which is followed byinitiation of the script itself.en
dc.identifier.signatureV 65/17 Mb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/49774
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbisalgoritmy (programování)cs
dc.subject.verbissoftwarecs
dc.subject.verbisrobotycs
dc.subject.verbiscomputer algorithmsen
dc.subject.verbissoftwareen
dc.subject.verbisrobotsen
dc.titleMožnosti rozpoznávacích algoritmů v robotu NAOcs
dc.title.alternativePossibilities of recognition algorithms in a NAO roboten
dc.typebakalářské prácecs
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.faculty.abbreviationBAK
local.identifier.verbiskpw06537215
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:40:22cs
local.verbis.studijniprogramITE Informační technologie/Informační technologiecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
155.3 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta.pdf
Size:
290.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
292.67 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_06517_Mb.pdf
Size:
10.19 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP