Fraktální geometrie v e-learningovém kurzu na ALS

dc.contributorLisal Jan, Ing.
dc.contributor.advisorCísařová Klára, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHummer, Jakub
dc.contributor.otherSkolitel : 54781 Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant : 60530 Černá Jana, Ing.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 64765;64766 Fein Ralf;Klenk Fritz
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2015-05-15
dc.date.defense2015-06-16
dc.date.submitted2014-10-10
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tématikou fraktální geometrie. Nejprve se práce věnuje objevu a definování fraktálů. Poté rozebírá Hausdorffově dimenzi a teorii nutnou k vytvoření demonstračních aplikací pro e-learning. Praktická část je především věnována implementaci demonstračních aplikací. Popisuje programy na vykreslení Juliových množin s možností smooth coloringu, dále programy na vykreslení fraktální interpolace a demonstraci fraktální komprese obrázku.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis looks into fractal geometry theme. Firstly it deals with discovery of fractals and their definition. Then it analyzes Hausdorff dimension and theory needed for creating demonstration applications for e-learning. Practical part is mostly devoted to implementation of demonstration applications. Thesis describes application for rendering Julia set with a possibility of smooth colouring, applications for rendering of fractal interpolation and demonstration of fractal image compression.en
dc.description.mark
dc.format49 s.
dc.format.extentIlustrace, Tabulky 1 .
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24794
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbegin*arab* renewcommand*labelenumi**[arabic*enumi*]* item Zelinka Ivan a kol.: Fraktální geometrie - principy a aplikace, Nakladatelství BEN - technická literatura, 2006. item Zelinka Ivan: Aplikovaná informatika aneb úvod do fraktální geometrie, buněčných automatů: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, 1999. item Gleick, J.: Chaos, vznik nové vědy. Ando publishing, 1996. item Ian Stewart: Kabinet matematických kuriozit profesora Stewarta, Vydavatelství Dokořán, 2013. item Radek Pelánek: Programátorská cvičebnice, Computer Press, 2012. item Jiří Žára a kol.: Moderní počítačová grafika, Computer Press, 2005. item http://fractals.hauner.cz/index item http://www.ksr.tul.cz/fraktaly/obsah.html item http://ww1.fractalartgallery.com/ end*arab*
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectFraktálcs
dc.subjectHausdorffova dimenzecs
dc.subjectIFScs
dc.subjectJuliovy množinycs
dc.subjectfraktální interpolacecs
dc.subjectfraktální komprese obrázkůcs
dc.subjectFractalen
dc.subjectHausdorff dimensionen
dc.subjectIFSen
dc.subjectJulia seten
dc.subjectfractal interpolationen
dc.subjectfractal compresion of imagesen
dc.subject.verbise-learningcs
dc.titleFraktální geometrie v e-learningovém kurzu na ALScs
dc.titleThe fractal geometry in elearning course at ALSen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineIL
local.degree.programmeElektrotechnika a informatika
local.degree.programmeabbreviationB2612
local.department.abbreviationMTI
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.faculty.abbreviationFM
local.identifier.stag31090
local.identifier.verbis485594
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:21:15cs
local.verbis.studijniprogramMTI Elektrotechnika a informatika/Informatika a logistikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bakalarska_prace_2015_Jakub_Hummer.pdf
Size:
3.53 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hummer_VP.pdf
Size:
533.41 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hummer_OP.pdf
Size:
483.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
hummerobhajoba.pdf
Size:
359.2 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP