Specifické poruchy učení a chování v inkluzivním prostředí školy

Title Alternative:Specific Learning Behavioral Disorders and Learning Disabilities in Inclusive School Enviroment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject of the degree thesis is analysis of factors which influence interventional process at a frame of individual approach of the teachers to students with specific learning malfunction integrated to the inclusive school environment.
Diplomová práce se zabývá problematikou faktorů ovlivňujících intervenční proces v rámci individuálního přístupu učitelů k integrovaným žákům se specifickou poruchou učení v inkluzivním prostředí školy.
Description
katedra: KPV; přílohy: 1 ks CD s diplomovou prací - soubor DP.lucie.drazilova; rozsah: 100 stran
Subject(s)
inclusion, integration, segregation, handicap, intellect, specific malfunction of learning, dyslexia, teacher, student, selfunderstanding, emotionality, inkluze, integrace, segregace, handicap, intelekt, specifické poruchy učení, dyslexie, učitel, žák, sebepojetí, emocionalita
Citation
ISSN
ISBN