Ověření znalosti žáků z okolí Krkonošského národního parku o ochraně přírody v KRNAP a návrh možností jejich prohloubení

Title Alternative:Assesment of pupil's knowledge about nature conservation in Krkonoše National park and the options for it's improvement
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis deals with the verification of knowledge of pupils from the surroundings of Krkonose National Park about environmental protection, and proposes options for its improvement. The theoretical part deals with Krkonoše Mountains as a whole - their history, human impact on nature and nature protection currently implemented by the national park management. The practical part, using questionnaires, evaluates students' knowledge of the Krkonoše Mountains, their nature and protection. To deepen this knowledge, an excursion route full of games is proposed in Labský důl to help children discover the landscape and history of this area by their own experience. Other activities, split into parts by educational areas of the Framework Educational Programme shall contribute to the effective acquisition of information and positive relationship to nature.
Diplomová práce se zabývá ověřením znalosti žáků z okolí Krkonošského národního parku o ochraně přírody v KRNAPu, a navrhuje možnosti jejich prohloubení. Teoretická část se věnuje Krkonoším jako celku ? jejich historii, vlivu člověka na přírodu a ochranu přírody, v současné době realizovanou správou Krkonošského národního parku. Praktická část pomocí dotazníku ověřuje a vyhodnocuje znalosti žáků o Krkonoších, jejich přírodě a ochraně. K prohloubení těchto znalostí je navržena exkurzní trasa do Labského dolu plná her, které dětem pomáhají vlastním prožitkem k poznávání krajiny a historie tohoto území. Další činnosti rozdělené podle vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu přispívají k aktivnímu získávání informací a kladnému vztahu k přírodě.
Description
katedra: KPV; rozsah: 102 s.
Subject(s)
game, the krkonoše mountains (the giant mountains), krkonoše national park, environmental protection, framework educational programme, hra, krkonoše, krkonošský národní park, labský důl, ochrana přírody, rámcový vzdělávací program
Citation
ISSN
ISBN