Formy pomoci osobám bez přístřeší

dc.contributor.advisorKorych Martin, Mgr. :64104cs
dc.contributor.authorBrondová, Janacs
dc.contributor.refereeKliment Pavel, PhDr. Ph.D. :66823cs
dc.date.accessioned2023-11-02T10:55:35Z
dc.date.available2023-11-02T10:55:35Z
dc.date.committed28.4.2023cs
dc.date.defense19.6.2023cs
dc.date.submitted3.4.2022cs
dc.description.abstractBakalářská práce Formy pomoci osobám bez přístřeší se zabývá problematikou osob bez přístřeší, konkrétně možnými formami pomoci těmto lidem. Je zaměřená na okres Liberec. Cílem bakalářské práce je zjistit, do jaké míry jsou osoby bez přístřeší informovány o vybraných formách pomoci a zda je využívají. V teoretické části práce je definována osoba bez přístřeší, uvedeny typy osob bez přístřeší, popsány příčiny bezdomovectví a faktory, které k bezdomovectví vedou. Dále jsou charakterizovány formy pomoci, které se pro tyto osoby nabízejí. V druhé, empirické části práce jsou sumarizována a vyhodnocena zjištění vzešlá z kvantitativního výzkumu, který probíhal formou dotazníkového šetření. Byly formulovány výzkumné otázky, které se zabývaly informovaností osob bez přístřeší. Závěrečná diskuse shrnuje klady a zápory, které vyplynuly z vyhodnocení dat.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis Forms of assistance to homeless persons deals with the issue of homeless persons, specifically possible forms of assistance to these people. It is focused on the district of Liberec. The aim of the bachelor's thesis is to find out to what extent homeless people are informed about selected forms of assistance and whether they use them. In the theoretical part of the work, a homeless person is defined, the types of homeless people are listed, the causes of homelessness and the factors that lead to homelessness are described. The forms of help they offer for these people are further characterized. In the second, empirical part of the work, the findings resulting from the research, which is conducted in the form of a questionnaire survey, are summarized, and evaluated. Research questions were formulated that dealt with the awareness of homeless people. The final discussion summarizes the pros and cons that emerged from the data evaluation.en
dc.format72 s. (80 179 znaků)cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/173272
dc.language.isoCScs
dc.subjectosoba bez přístřešícs
dc.subjectbezdomovectvícs
dc.subjecttypy osob bez přístřešícs
dc.subjectformy pomoci.cs
dc.titleFormy pomoci osobám bez přístřešícs
dc.titleForms of Help for People without Homeen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationBakalářskýcs
local.identifier.authorP20000496cs
local.identifier.stag44261cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.jana.brondova..pdf
Size:
1.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VŠKP ( 17.4.2023 20:06 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Brondova ved.pdf
Size:
304.02 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího VŠKP ( 1.6.2023 14:14 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Brondová opo.pdf
Size:
293.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta VŠKP ( 1.6.2023 14:14 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
39.16 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby VŠKP ( 19.6.2023 11:15 )