IMPROVING HUMAN-ROBOT PHYSICAL INTERACTION COMFORT IN MATERIAL HANDLING TASKS USING A SMART PLATFORM

Title Alternative:ZLEPŠENÍ KOMFORTU FYZICKÉ INTERAKCE MEZI ČLOVĚKEM A ROBOTEM PŘI MANIPULACI S MATERIÁLEM POMOCÍ INTELIGENTNÍ PLATFORMY
dc.contributor.authorKochubey, Dmitry
dc.date.accessioned2023-07-03T11:24:20Z
dc.date.available2023-07-03T11:24:20Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractPoužívání mobilních platforem může zaměstnancům pomoci automatizovat manuální procesy a zefektivnit operace, aby ušetřili čas a mohli bezpečně a přesně plnit své úkoly. Vozidlo s motorovým pohonem pro přemisťování hmotnosti na místě je levné, snadno použitelné, spolehlivé a bezpečné řešení. Dokáže se přizpůsobit různým úkolům při zatížení až 500 kg. Cílem studie je zvýšit efektivitu a snížit fyzickou zátěž obsluhy při úkolech spojených s manipulací s materiálem a podpořit zavádění této inteligentní platformy. Metody učení umělé inteligence se používají k přizpůsobení individuálním zkušenostem operátora, což vede k personalizované a pohodlnější interakci s pomocí algoritmu Q-learning s 256 výsledky učení při úpravě nastavení ovladače (tlumení, hmotnost, tuhost).cs
dc.description.abstractDie Verwendung mobiler Plattformen kann den Angestellten bei der Automatisierung manueller Prozesse und bei der Effektivierung der Operation helfen, Zeit zu sparen und sicher und exakt ihre Aufgaben zu erfüllen. Ein Fahrzeug mit Motorantrieb zur Umsetzung von Masse am Ort ist eine billige, einfach handzuhabende, verlässliche und sichere Lösung. Es vermag sich verschiedenen Aufgaben bei einer Belastung von 500 kg anzupassen. Das Ziel dieser Studie besteht in der Steigerung der Effektivität und der Senkung der physischen Belastung der Bedienung der mit dem Umgang mit Material verbundenen Aufgaben sowie in der Unterstützung der Einführung dieser intelligenten Plattform. Die Lehrmethoden der künstlichen Intelligenz finden zur Anpassung an die individuellen Erfahrungen des Operators Verwendung, was führt zu personalisierten und bequemeren Interaktion mit Hilfe des Algorithmus Q-Learning mit 256 Ergebnissen der Lehre bei der Angleichung der Einstellung des Reglers (Dämpfung, Gewicht, Zähheit).de
dc.description.abstractThe use of mobile platforms can help employees automate manual processes and streamline operations to save time and perform their tasks safely and accurately. A power-assisted vehicle to move weight around the place – solution: inexpensive, easy to apply, reliable, safe. It can adjust to various tasks, operators’ gait, loads up to 500 kg. It is a relatively inexpensive, easy-to-apply, reliable, and safe solution for moving weight. The motivation of the study is to increase efficiency and reduce physical strain on the operator in material handling tasks and to promote the implementation of this smart platform. Artificial intelligence learning methods are applied to adapt to individual operator’s experience, resulting in a personalized and more comfortable interaction with the help of Q-learning algorithm with 256 learning outcomes in adjusting controller settings: damping, mass, stiffness.en
dc.description.abstractKorzystanie z platform mobilnych może pomóc pracownikom zautomatyzować manualne procesy i usprawnić operacje, aby zaoszczędzić czas i wykonywać swoje zadania bezpiecznie i dokładnie. Pojazd z napędem silnikowym do przemieszczania ciężarów na miejscu to tanie, łatwe w użyciu, niezawodne i bezpieczne rozwiązanie. Może dostosować się do różnych zadań z obciążeniem do 500 kg. Celem badania jest zwiększenie wydajności i zmniejszenie obciążenia fizycznego operatorów podczas zadań związanych z transportem materiałów oraz wsparcie wdrażania tej inteligentnej platformy. Metody uczenia sztucznej inteligencji są wykorzystywane do dostosowania się do indywidualnych doświadczeń operatora, co prowadzi do bardziej spersonalizowanej i wygodnej interakcji przy użyciu algorytmu Q- learning z 256 wynikami uczenia się podczas dostosowywania ustawień sterownika (tłumienie, waga, sztywność).pl
dc.formattext
dc.identifier.doi10.15240/tul/004/2023-1-002
dc.identifier.eissn2571-0613
dc.identifier.issn1803-9782
dc.identifier.otherACC_2023_1_02
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/172222
dc.language.isoen
dc.publisherTechnická univerzita v Liberci, Česká republikacs
dc.relation.ispartofACC Journalen
dc.relation.isrefereedtrue
dc.subjectQ-learning algorithmsen
dc.subjectSmart platformen
dc.subjectAIen
dc.subjectHRIen
dc.subjectMaterial handling tasksen
dc.subjectHuman comfort criteriaen
dc.titleIMPROVING HUMAN-ROBOT PHYSICAL INTERACTION COMFORT IN MATERIAL HANDLING TASKS USING A SMART PLATFORMen
dc.title.alternativeZLEPŠENÍ KOMFORTU FYZICKÉ INTERAKCE MEZI ČLOVĚKEM A ROBOTEM PŘI MANIPULACI S MATERIÁLEM POMOCÍ INTELIGENTNÍ PLATFORMYcs
dc.title.alternativeVERBESSERUNG DES KOMFORTS DER INTERAKTION ZWISCHEN MENSCH UND ROBOTER BEIM UMGANG MIT MATERIAL MIT HILFE EINER INTELLIGENTEN PLATTFORMde
dc.title.alternativePOPRAWA KOMFORTU FIZYCZNEJ INTERAKCJI MIĘDZY CZŁOWIEKIEM A ROBOTEM PRZY OBSŁUDZE MATERIAŁÓW PRZY POMOCY INTELIGENTNEJ PLATFORMYpl
dc.typeArticleen
local.accessopen
local.citation.epage33
local.citation.spage23
local.fulltextyesen
local.relation.issue1
local.relation.volume29
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ACC_2023_1_02.pdf
Size:
655.95 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
článek