2023/1 - Natural Sciences and Technology

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  IMPROVING HUMAN-ROBOT PHYSICAL INTERACTION COMFORT IN MATERIAL HANDLING TASKS USING A SMART PLATFORM
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2023) Kochubey, Dmitry
  Používání mobilních platforem může zaměstnancům pomoci automatizovat manuální procesy a zefektivnit operace, aby ušetřili čas a mohli bezpečně a přesně plnit své úkoly. Vozidlo s motorovým pohonem pro přemisťování hmotnosti na místě je levné, snadno použitelné, spolehlivé a bezpečné řešení. Dokáže se přizpůsobit různým úkolům při zatížení až 500 kg. Cílem studie je zvýšit efektivitu a snížit fyzickou zátěž obsluhy při úkolech spojených s manipulací s materiálem a podpořit zavádění této inteligentní platformy. Metody učení umělé inteligence se používají k přizpůsobení individuálním zkušenostem operátora, což vede k personalizované a pohodlnější interakci s pomocí algoritmu Q-learning s 256 výsledky učení při úpravě nastavení ovladače (tlumení, hmotnost, tuhost).
 • Item
  EVALUATING ELECTRICITY CONSUMPTION OF SPECIALISED BATTERY ELECTRIC VEHICLES USING SIMULATION MODEL
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2023) Petr, Tomáš
  Bateriová elektrická vozidla (BEV) jsou v současné době všeobecně považována za jednu z dostupných možností boje proti rostoucím emisím skleníkových plynů. Jejich rozšíření je však stále výrazně menší než v případě vozidel s konvenčním spalovacím motorem. Z důležitých faktorů, které brání jejich širšímu rozšíření, je jejich stále relativně krátký dojezd a dlouhá doba nabíjení. Z tohoto důvodu je při vývoji BEV stále důležitější používat co nejpřesnější simulační modely, které umožňují analyzovat dopad změn provedených na jednotlivých komponentech hnacího ústrojí na spotřebu elektrické energie vozidla. Za tímto účelem se autorova disertační práce zabývá vývojem simulačního modelu pro odhad spotřeby elektrické energie hnacího ústrojí BEV a popisuje způsob definování činnostních parametrů jednotlivých komponent hnacího ústrojí. Výsledky ze simulačního modelu pak byly porovnány s měřeními provedenými ve specializované zkušebně. V závislosti na jízdních cyklech byla naměřena maximální odchylka přibližně 8 %.
 • Item
  BIOREFINERY CONCEPT OF THE ZITTAU/GÖRLITZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2023) Harsányi, Judit; Poraj-Kobielska, Marzena; Tirsch, Matthias; Hentschel, Frank
  Tento článek představuje koncept biorafinérie založený na cirkulárním hospodářství, který vyvinula výzkumná skupina „Biorafinérie“ na Vysoké škole aplikovaných věd v Žitavě/Görlitz. Cílem koncepce biorafinérií je komplexní využití rostlinných surovin a zbytků, aby se využil celý jejich potenciál pro tvorbu nových produktů. Materiálové nebo energetické využití všech částí rostlin nebo rostlinných zbytků vede k významným ekonomickým a ekologickým výhodám ve srovnání s běžnými metodami recyklace a běžně přijímanými koncepcemi využití. Proces biorafinace naší výzkumné skupiny rovněž předpokládá, že produkty vyrobené z přírodních vláken nebo obsahující přírodní vlákna budou po jejich použití podrobeny novému recyklačnímu procesu využívajícímu saprobiontní houby. Výsledkem houbové recyklace je výroba biokompozitů na bázi mycelia, které jsou určeny pro další použití, např. ve stavebnictví nebo jako obalový materiál. Tímto způsobem lze dlouhodobě zachycovat uhlík a zamezit emisím CO2.