Rekonstrukce náměstí Míru a nová budova knihovny Fráni Šrámka v Sobotce

Abstract
Projekt knihovny Fráni Šrámka je navržen na prázdnou nárožní parcelu v severozápadním rohu náměstí v Sobotce. Je to místo, které vyžaduje dokončení. Knihovna Fráni Šrámka je novým kulturním srdcem města.Součástí projektu je návrh rekonstrukce náměstí Míru, který reaguje na potřebu důstojného využití hlavního veřejného prostranství ve městě. Jeho současná benevolence vůči dopravním potřebám potlačuje ostatní požadavky na využití místa. Úkolem je revitalizace náměstí, nové uspořádání a organizace dopravy, zpevněných ploch, mobiliáře, osvětlení a zeleně.
The Fráňa Šrámek library project is designed for an empty plot in the northwest corner of Sobotka square. It is a place that requires completion. Fráňa Šrámek library is the new cultural heart of the town.The other part of the project is the reconstruction of Náměstí Míru square, which responds to the need for dignified use of the main public space in the city. It´s current benevolence to transport needs suppresses other space requirements. The task is to revitalize the square, reorganize transport areas, paved areas, furniture, lighting and greenery.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN