Vyhledávání optimální trasy v 3D modelu terénu

Title Alternative:Path Finding in 3D Terrain Model
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce se zaobírá problematikou umělé inteligence a vykreslení třírozměrného prostředí. Z oblasti umělé inteligence se zaměří na interpretaci prostředí pro jednotky umělé inteligence a na algoritmy potřebné pro vyhledávání nejkratší cesty. V oblasti vykreslování popíše možné varianty z pohledu implementace a přenositelnosti. Dále dokument popíše použité struktury a techniky implementací zmíněných algoritmů. V závěru představí některé široce používané optimalizační metody pro rychlejší a efektivnější běh aplikací.
The work deals with problems of artificial intelligence and three-dimensional environment rendering. It will focus on the interpretation of the environment for artificial intelligence units and the algorithms needed to search the shortest path. The plot describes the possible options in terms of implementation and portability. After that the document describes the structure and techniques used by the implementation of these algorithms. At the end of the work some widely used optimization method for faster and more efficient applications will be presented.
Description
katedra: ITE; přílohy: CD; rozsah: 46
Subject(s)
artificial intelligence, navigation, path-finding, navigation mesh, 3d environment, umělá inteligence, navigace, hledání cesty, navigační síť, 3d prostředí
Citation
ISSN
ISBN