Efektivní internacionalizace webových projektů v JSP a PHP

Title Alternative:Effective internationalization web projects with JSP and PHP
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce se zabývá efektivními metodami internacionalizace webových projektů a problémy s tímto spojené. Jsou zde uvedené praktické řešení v programovacím jazyku JSP a PHP. Zaměření je několik. Rozebírá druhy znakových sad, ukazuje funkci pro jejich konverzi a ospravedlňuje výběr kódování UTF-8. Navrhuje několik metod internacionalizace a ukazuje na praktickém řešení - pomocí třídy ResourceBundle, pomocí kombinace skriptovacího jazyka JSP s databází MySQL a použitím knihovny gettext v PHP. Důležitým cílem práce je porovnání jednotlivých způsobů řešení, vystižení jejich výhod, respektive nevýhod a doporučení oblasti použití. Klíčová slova - Internacionalizace, lokalizace, ResourceBundle, gettext, iconv.
The work introduces into effective methods of internationalization web projects and problems close of that. Here are some practical examples makes by JSP and PHP. The several aims of work are mentioned. Project describes character encoding, shows function for converting and makes reason of UTF-8 choose. Proposes a few methods of internationalization with practical examples - with ResourceBundle class, with JSP and MySQL and with gettext library. The important aim of work is to compare diferent kinds of solution methods, describe advantages, disadvantages and makes references for further use. Keywords - internationalization, localization, ResourceBundle, gettext, iconv.
Description
katedra: KAI; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 42
Subject(s)
internacionalizace, lokalizace, resourcebundle, gettext, iconv, internationalization, localization, resourcebundle, gettext, iconv
Citation
ISSN
ISBN