Řešení rizik ovlivňující činnost vybraného podniku

Abstract
Obsahem diplomové práce na téma Řešení rizik ovlivňující činnost vybraného podniku je provozní bezpečnost Safety uplatňovaná na Letišti Václava Havla Praha.Hlavním cílem je poskytnout informace o procesu řízení bezpečnosti na letišti, který je spojen s implementací Safety Management Systému a dalších způsobů řešení bezpečnostních rizik, včetně proaktivního přístupu Letiště Václava Havla k jejich eliminaci prostřednictvím vlastní propagace Safety.Výstupem diplomové práce je potvrzení či vyvrácení hypotézy o tom, zda-li má moderní způsob propagace Safety v podobě Safety Briefs kladný vliv na eliminaci bezpečnostních rizik vybraného podniku.
The content of the master thesis on the topic of addressing the risks affecting the activity of a selected enterprise is the Safety applicable to the Airport Vaclav Havel Prague. The main objective is to provide information on the Safety Management process at the airport, which is connected with the implementation of Safety Management System and other ways of dealing with safety risks, including a proactive approach Vaclav Havel Airport to their elimination through their promotion of the Safety.The outcome of this master thesis is to confirm or refute hypotheses about whether it has a modern way of promotion Safety in the form of Safety Briefs positive impact on the elimination of safety risks of the selected company.
Description
Subject(s)
letiště, Letiště Václava Havla Praha, safety, Safety Briefs, Safety Management System, řízení bezpečnostních rizik, aerodrome, safety, Safety Briefs, Safety Management System, Safety Risk Management, Vaclav Havel Airport Prague
Citation
ISSN
ISBN