Problém svobody a odpovědnosti v díle Hannah Arendtové

dc.contributor.advisorPelcová Naděžda, doc. PhDr. CSc.
dc.contributor.authorZachová, Eliška
dc.contributor.otherSkolitel : 55463 Kroisová Dora, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant : 54935 Novák Miroslav, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 55913 Sušická Dana, Ing.
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-04
dc.date.available2018-05-04
dc.date.committed2014-04-30
dc.date.defense2015-09-01
dc.date.submitted2013-04-30
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractTato diplomová práce je snahou o porozumění problematice svobody a odpovědnosti v díle Hannah Arendtové. Jelikož se Hannah Arendtová zaměřovala téměř výlučně na svobodu a odpovědnost v rámci politické sféry, nechybí v textu objasnění pojmů jako soukromý a veřejný. Část diplomové práce je také zaměřena na proces Adolfa Eichmanna, jehož byla Hannah Arendtová účastníkem. V souvislosti s touto osobou je popsán jeden z fenoménů, který zmíněná autorka představila, tedy banalita zla. Práce se však neorientuje pouze na politické pojetí svobody a odpovědnosti, část textu je zaměřen na odpovědnost ve výchově a vzdělávání.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis try to understand the issue of freedom and resposibility in work of Hannah Arendt. Because Hannah Arendt was focused almost exclusively on freedom and responsibility in the politics sphere a part of the text is focused on the terms such as private and public. A part of this thesis is focused on trial of Adolf Eichmann where was Hannah Arendt the participant. In the context of this person she described one of the phenomena, the banality of evil. The thesis is not focused solely on the political concept of freedom a part of this text is about the responsibility in education.en
dc.description.mark
dc.format88 s. (182 959 znaků)
dc.format.extentIlustrace 1
dc.identifier.signatureV 463/15 P
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/25943
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonARENDTOVÁ, H.: O násilí. Praha: OIKOYMENH, 2011. ISBN 978-80-7298-464-0. 87 s.
dc.relation.isbasedonARENDTOVÁ, H.: Mezi minulostí a budoucností: osm cvičení v politickém myšlení. Brno: CDK, 2002. ISBN 80-85959-92-5. 262 s.
dc.relation.isbasedonARENDTOVÁ, H.: Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta, 1995. ISBN 80-204-0549-6. 428 s.
dc.relation.isbasedonARENDTOVÁ, H.: Krize kultury: (Čtyři cvičení v politickém myšlení). Praha: Mladá fronta, 1994. ISBN 80-204-0424-4. 157 s.
dc.relation.isbasedonETTINGER, E.: Hannah Arendtová a Martin Heidegger. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1167-6. 178 s.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectsvobodacs
dc.subjectodpovědnostcs
dc.subjectsoukromá sféracs
dc.subjectveřejný prostorcs
dc.subjectHannah Arendtovács
dc.subjectbanalita zlacs
dc.subjectvinacs
dc.subjectjednánícs
dc.subjectfreedomen
dc.subjectresponsibilityen
dc.subjectprivate sphereen
dc.subjectpublic areaen
dc.subjectHannah Arendten
dc.subjectthe banality of evilen
dc.subjectguilten
dc.subjectactionen
dc.subject.verbisresponsibilityen
dc.subject.verbisodpovědnostcs
dc.subject.verbissvobodacs
dc.subject.verbislibertyen
dc.titleProblém svobody a odpovědnosti v díle Hannah Arendtovécs
dc.titleThe Issue of Freedom and Responsibility in the Work of Hannah Arendten
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.disciplineDJ-OV
local.degree.programmeUčitelství pro základní školy
local.degree.programmeabbreviationN7503
local.department.abbreviationKFL
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.stag27619
local.identifier.verbiskpw06486746
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:04:27cs
local.verbis.studijniprogramKFL Učitelství pro základní školy/Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy-Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP.eliska.zachova.pdf
Size:
859.72 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Zachova_posudky.pdf.zip
Size:
550.33 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Zachova_posudky.pdf.zip
Size:
550.33 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Zachova_obhajoba.pdf
Size:
180 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP