Využití systému analýzy obrazu k objektivnímu hodnocení výsledků měření vybraných užitných vlastností plošných textilií

dc.contributor
dc.contributor.advisorNemčoková Renáta, Ing. : 55170
dc.contributor.authorŠturcová, Anna
dc.date.accessioned2021-02-04T18:44:49Z
dc.date.available2021-02-04T18:44:49Z
dc.date.committed2020-5-29
dc.date.defense2020-06-29
dc.date.submitted2018-12-14
dc.date.updated2020-6-29
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá hodnocením vybraných užitných vlastností plošných textilií analýzou obrazu. Teoretická část práce je především seznámení s tématikou užitných vlastností plošných textilií, jejich obecným rozdělením a jednotlivými příklady. Zaměřuje se také na obeznámení se systémem analýzy obrazu a počítačovým programem NIS - Elements. Tato práce zahrnuje experimentální část, která se zabývá testováním zvolených užitných vlastností vybraných plošných textilií podle předepsané technické normy. A dále navržením způsobu hodnocení těchto užitných vlastností pomocí systému analýzy obrazu a zpracováním vhodné metodiky.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with evaluation of selected utility properties of fabrics by an image analysis system. Theoretical part of this work is especially about familiarization with utility properties of fabrics, its general dividing and individual examples. It also focuses on familiarization with image analysis system and computer program NIS - Elements. This work includes experimental part which deals with the measurement of chosen utility properties on selected fabrics according to a prescribed technical standart. Furthermore it designs a way to evaluate these chosen utility properties with utilization of image analysis system and forms a suitable methodology.en
dc.description.mark
dc.format75 s. (69 755 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Tabulky Žádné, všechny přílohy jsou obsaženy v textu bakalářské práce.
dc.identifier.signatureV 202102475
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/159745
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbegintecky item STANĚK, Jaroslav. Nauka o textilních materiálech. Díl I., Část 4., Vlastnosti délkových a plošných textilií. Skripta VŠST. Liberec, 1986. item Platné normy ČSN ISO EN vztahující se k testování užitných vlastností plošných textilií. item RŮŽIČKOVÁ, Dagmar. Oděvní materiály. Technická univerzita v Liberci. Textilní fakulta. Liberec, 2003. ISBN 8070836822 . endtecky
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectObrazová analýzacs
dc.subjectNIS - Elementscs
dc.subjectžmolkovitostcs
dc.subjectmačkavostcs
dc.subjectmetoda úhlu zotavenícs
dc.subjectmetoda dutého válcecs
dc.subjectImage Analysisen
dc.subjectNIS - Elementsen
dc.subjectFabric Pillingen
dc.subjectFabric Creasingen
dc.subjectAngle Recovery Methoden
dc.subjectHollow Cylinder Methoden
dc.titleVyužití systému analýzy obrazu k objektivnímu hodnocení výsledků měření vybraných užitných vlastností plošných textiliícs
dc.titleUtilization an image analysis system to objectively evaluate the measurement results of selected utility properties of the fabricsen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineVOMO
local.degree.programmeTextil
local.degree.programmeabbreviationB3107
local.department.abbreviationKOD
local.facultyFakulta textilnícs
local.faculty.abbreviationFT
local.identifier.authorT16000313
local.identifier.stag39310
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2475
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_prace__Sturcova_Anna.pdf
Size:
4.99 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Sturcova_hodnoceni_vedouciho.pdf
Size:
684.47 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.96 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP