Bydlení pro mentálně postižené

Abstract
Cílem bakalářské práce je návrh bydlení pro lidi s mentálním postižením a poruchami autistického spektra. Pozemky se nachází ve Vratislavicích nad Nisou. Hlavním cílem je zkoumání, a definování problémů při návrhu bezbariérových staveb. Přizpůsobení dvou různých pozemků různých velikostí a svažitostí.
The aim of the bachelor's thesis is to design housing for people with mental disabilities and autism spectrum disorders. Plots are located in Vratislavice nad Nisou. The main goal is to research and define problems in the design of barrier-free buildings; adaptation of two different plots of different sizes and inclinations.
Description
Subject(s)
bydlení, chráněné bydlení, liberec, housing, protected housing, liberec
Citation
ISSN
ISBN