Komunikační mix firmy

Title Alternative:Communication mix of firm
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Diploma Thesis deals with marketing communication mix and its creation in firm. The aim of the diploma thesis was to analyse current communication mix in a company Evropská databanka Corp. and to propose its improvement. Thesis complies information obtained from the company and from technical literature. Proposal of improvement of communication mix is a result of implementation of teoretical knowladge in practice. Introductory part of thesis describes characteristics of the company and aspects that affect its communication mix. The following chapter interprets teoretical data and instruments of communication mix. The final part deals with analysis of existing mix in the firm and seeks suitable improvements. The solution part contains concrete applicable proposals, that could be used by this firm and that could be very benefical for the company.
Tato diplomová práce pojednává o problematice marketingového komunikačního mixu a jeho tvorbě ve firmě. Cílem práce bylo analyzovat stávající komunikační mix ve firmě Evropská databanka a. s. a navrhnout jeho možná vylepšení. Práce vychází z informací poskytnutých firmou Evropská databanka a z odborné literatury. Návrh řešení je pak výsledkem aplikace teoretických znalostí autorky diplomové práce do praxe. Úvod práce se zabývá charakteristikou firmy a aspekty, které působí na podobu jejího komunikačního mixu a teoreticky definuje komunikační mix a jeho nástroje. Závěr se pak zabývá samotnou analýzou mixu ve firmě a jeho vylepšením. Vlastní řešení pak obsahuje konkrétní aplikovatelné návrhy, které by firma mohla použít, a které by pro ni mohly být užitečným přínosem.
Description
katedra: KMG; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 72 s.
Subject(s)
advertising, communication mix, communication strategy, direct marketing, instruments of communication mix, marketing communication, medial plan, personal selling, public relations, sales promotions, komunikační mix, komunikační strategie, marketingová komunikace, mediální plán, nástroje komunikačního mixu, osobní prodej, podpora prodeje, přímý marketing, public relations, reklama
Citation
ISSN
ISBN