Význam komunikace jako prostředku prevence syndromu vyhoření u pracovníků přímé péče

Title Alternative:The Importance of Communication as a Mean of Burnout Syndrome Prevention among Direct Care Workers
dc.contributor.authorKašíková, Eva
dc.date.accessioned2018-12-03T18:44:32Z
dc.date.available2018-12-03T18:44:32Z
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou komunikace jako prostředku prevence syndromu vyhoření se zaměřením na pracovníky přímé péče. Cílem bylo vymezit pojem komunikace, popsat formy a funkce komunikace. Také popsat vlivy, které na komunikaci působí, fáze komunikačního procesu a nároky na komunikaci pracovníků přímé péče. Jsou zde uvedeny vybrané aspekty vzniku pracovního stresu a syndromu vyhoření pracovníků. Teoretická část s využitím odborných zdrojů popisuje poznatky z oblasti komunikace a vliv využívání komunikačních dovedností jako prostředku prevence syndromu vyhoření. V části praktické bylo na základě dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru zjišťováno využívání konkrétní komunikační dovednosti jako prostředku prevence syndromu vyhoření, využívání možností zvýšení znalostí a dovedností z oblasti komunikace prostřednictvím školicích akcí a identifikací projevů syndromu vyhoření. Výsledky praktické části prokázaly, že více než polovina respondentů využívá konkrétní komunikační dovednosti, získané prostřednictvím školicích akcí a zároveň je schopna identifikovat projevy syndromu vyhoření. K navrhovaným opatřením lze zařadit pokračování ve vzdělávání v oblasti komunikace, účast na supervizích, podporu týmové spolupráce, psychologickou péči o pracovníky.cs
dc.description.abstractThis thesis is concerned with the problem of communication as a preventive factor in burnout syndrome with a focus on direct care workers. The aim of the thesis was to define the term 'communication' and to describe different forms and functions of communication. The thesis also focused on description of bearings that have an effect on communication, different phases of the process of communication and communication demands of direct care workers. Selected aspects of origins of working stress and workers' burnout syndrome are also mentioned in the thesis. Theoretical part supported by specialist sources describes findings from the field of communication and the influence of the use of communication skills as a burnout prevention. The practical part based on a questionnaire survey and structured interview examined the use of a specific communication skill as a burnout prevention, the use of options for communication skills and knowledge development by holding school events and identifying the symptoms of the burnout syndrome. The results of the practical part proved that more than half of respondents use specific communication skills gained during school events and are able to identify the symptoms of the burnout. It is possible to suggest continuing in education in the field of communication, participation in supervisions, supporting teamwork and psychological treatment for workers as preventing measures of burnout.en
dc.identifier.signatureV 378/17 P
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60956
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbiskomunikace (sdělování)cs
dc.subject.verbissyndrom vyhořenícs
dc.subject.verbisburn-out syndromeen
dc.subject.verbishuman communicationen
dc.titleVýznam komunikace jako prostředku prevence syndromu vyhoření u pracovníků přímé péčecs
dc.title.alternativeThe Importance of Communication as a Mean of Burnout Syndrome Prevention among Direct Care Workersen
dc.typediplomové prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationDIP
local.identifier.verbiskpw06537004
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:21:52cs
local.verbis.studijniprogramKSS Sociální práce/Sociální prácecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
12.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta.pdf
Size:
326.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
328.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_37817_P.pdf
Size:
5.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP