Analýza rozboru možnosti financování mládeže fotbalových klubů v Ústí nad Labem.

Title Alternative:Analysis of funding options for analysis of youth football clubs in Usti nad Labem.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The main reason of this bachelor dissertation is main personal interest in the latest changes in football environment. The first part of this work introduces the football environment and the possibilities of financing football club. The next part focuses on state?s financing programs for sport and physical education. The subsequent practical part shows the flow of finances from state to different levels of football club, the evolution of football situation in Ústecký region and focuses particularly on one professional and one amateur club. In the conclusion of this work all these information are summarised and practical advice for football club is given. The information used in this work is acquired through interviews with management of clubs, accounting materials and funding programs of state?s apparatus.
Hlavním důvodem k vypracování této bakalářské práce je můj zájem o nedávné změny ve fotbalovém prostředí. První část seznamuje s fotbalovým prostředím a možnostmi vlastního financování klubů. Další část je zaměřena na určené programy od státu pro možnosti financování sportu a tělovýchovy. Následující praktická část ukazuje struktury toku financí od státu do různých úrovní fotbalových klubů, vývoj fotbalové situace na Ústecku a zaměření na profesionální a amatérský klub. V závěru práce jsou tyto informace shrnuty a je vyvozeno praktické doporučení pro fotbalové kluby. Informace potřebné ke zhotovení byly získány prostřednictvím rozhovorů se členy vedení klubů, účetních materiálů a dotačních programů vedených státními aparáty.
Description
katedra: KTV; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 70 s. (96 266 znaků)
Subject(s)
football, football youth, financing, evolution of football, fotbal, fotbalová mládež, financování, vývoj fotbalu
Citation
ISSN
ISBN