Projekt IDEAL v mateřské škole

Title Alternative:Project IDEAL in Nursery School
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala zavedením projektu IDEAL (Integrated Dolphin to Education and Learning) do mateřských a základních škol v České republice. Jejím cílem bylo charakterizovat a popsat problematiku a zkušenosti s projektem IDEAL v mateřských a základních školách a zjistit, jaký názor na projekt IDEAL mají učitelky mateřských a základních škol. Práci tvořily dvě stěžejní části. Teoretická část využívala odborných zdrojů k seznámení s alternativními a inovativními směry ve školství a k charakteristice projektu IDEAL. V praktické části bylo zjišťováno, jak probíhá seznamování s projektem IDEAL v praxi, jak na tento projekt reagují učitelky mateřských a základních škol po prvním zaškolení a jaké mají zkušenosti po roce práce s projektem IDEAL. Výsledky praktické části prokázaly, že učitelky mateřských i základních škol mají dobrý dojem ihned po prvním zaškolení a seznámení s projektem IDEAL. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zjištění, že učitelé mateřských i základních škol mají zájem o alternativní způsoby uplatňované v edukačním procesu a projekt IDEAL je jedním z nabízených alternativních projektů a jeví se jako vhodný také pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Description
51 s., 19 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
alternative schools, special educational needs, alternativní školy, speciální vzdělávací potřeby
Citation
ISSN
ISBN