Problematika konzumace alkoholu mládeže

Title Alternative:Problems of Consumption of Alcohol at Young People
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor work has been aimed at problems of alcohol consumption of young people. The objective of the work has been to find out which of the risk speres influences alcohol consumption of youth. The theoretic part has explained the problem by the presence of the special sources. The practical one has shown youth tendency to alcohol by questionnaries of fourty-five students staying at a boarding school. The group of twenty-seven students who tend to drink alcohol has been monitored (especially the risk factors which can influence their tendency to alcohol like family life, peer group or leisure activities). The determination has been reached.
Bakalářská práce byla zaměřena na problematiku konzumace alkoholu mládeže. Cílem práce bylo zjistit, které z rizikových faktorů ze sociální oblasti se podílejí na charakteru konzumace alkoholu mládeže. Teoretická část objasňovala pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů danou problematiku. Praktická část zjišťovala prostřednictvím dotazníku u 45 žáků střední školy, ubytovaných na domově mládeže, jejich vztah k alkoholu. U 27 žáků s pozitivním vztahem k alkoholu byly dále sledovány rizikové faktory (rodinné prostředí, vrstevnická skupina, volnočasové aktivity), které mohou vztah k alkoholu ovlivňovat. Stanoveného cíle bylo dosaženo.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 56 s.
Subject(s)
alcohol consumption, young people, family world, peer group, spare time, questionnaire, konzumace alkoholu, mládež, rodinné prostředí, vrstevnická skupina, volný čas, dotazník
Citation
ISSN
ISBN