Využití hudebních činností k rozvoji sluchového vnímání dětí v mateřské škole

dc.contributorLüftnerová Iva, Mgr. : 64102
dc.contributor.advisorČavojská Gabriela, Mgr. : 65455
dc.contributor.authorSlouková, Zuzana
dc.date.accessioned2021-05-28T12:10:15Z
dc.date.available2021-05-28T12:10:15Z
dc.date.committed2019-4-30
dc.date.defense2021-01-21
dc.date.submitted2018-4-3
dc.date.updated2021-3-30
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou sluchového vnímání u předškolních dětí. Cílem bylo vytvořit a v praxi aplikovat soubor hudebních činností pro rozvoj jednotlivých oblastí sluchového vnímání a následně ověřit jeho vhodnost a využitelnost u dětí v mateřské škole.Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je vytvořena na základě odborných publikací a internetových zdrojů, a je rozčleněna na dvě hlavní kapitoly popisující sluchovou a hudební problematiku. Praktická část je zaměřena na zjišťování úrovně sluchového vnímání u vybraných dětí předškolního věku a na jeho rozvíjení s využitím hudebních činností. Výsledkem praktické části je soubor hudebních činností s ověřením jeho vhodnosti a využitelnosti v praxi.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the issue of auditory perception of preschool children. The aim was to create and apply in practice a set of musical activities for the development of individual areas of auditory perception and subsequently verify its suitability and usability for children in kindergarten.The work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is created on the basis of professional publications and internet sources, and is divided into two main chapters describing hearing and musical field. The practical part is focused on determining the level of auditory perception of selected preschool-age children, and on it´s development while using musical activities. The result of the practical part is a set of musical activities with verification of its suitability and usability in practice.en
dc.description.mark
dc.format86 s.
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 202102650
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160012
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ V., 2007. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Computer Pres. ISBN 978-80-251-1829-0.
dc.relation.isbasedonBYTEŠNÍKOVÁ, I., 2012. Komunikace dětí předškolního věku. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3008-0.
dc.relation.isbasedonJURKOVIČ, P., 2012. Od výkřiku k písničce. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-750-3.
dc.relation.isbasedonKMENTOVÁ, M., 2015. Hudební a řečové projevy předškolních dětí a jejich vzájemné ovlivňování. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-869-1.
dc.relation.isbasedonKUTÁLKOVÁ, D., 2009. Průvodce vývojem dětské řeči: logopedická prevence. 5., přeprac. vyd. Praha: Galén. ISBN 978-80-7262-598-7.
dc.relation.isbasedonRAKOVÁ, M., ŠTÍPLOVÁ, L., TICHÁ, A., 2009. Zpíváme a nasloucháme hudbě s nejmenšími. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-543-1.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectSluchcs
dc.subjectsluchové vnímánícs
dc.subjecthudební činnostics
dc.subjectsložky hudbycs
dc.subjectděti předškolního věkucs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectHearingen
dc.subjectauditory perceptionen
dc.subjectmusical activitiesen
dc.subjectcomponents of musicen
dc.subjectpreschool-age childrenen
dc.subjectkindergartenen
dc.titleVyužití hudebních činností k rozvoji sluchového vnímání dětí v mateřské školecs
dc.titleThe Use of Musical Activities to Develop the Hearing Perception of Children at Kindergartenen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSPV
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationB7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP16000793
local.identifier.stag38023
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis0eb03c4c-a871-4ac1-a530-a8fb96e11531
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2650
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_prace.pdf
Size:
1.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Sloukova_ved.pdf
Size:
329.15 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Sloukova_oponent.pdf
Size:
321.12 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.89 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP