Vojenská kariéra plukovníka rakousko-uherské armády v letech 1882-1920 na příkladu Jana Beneše

Abstract
Bakalářská práce se věnuje vojenské kariéře vysokého důstojníka rakousko-uherské armády Jana Beneše. Mapuje jeho kariérní postup v rámci armády, místa jeho působení a jeho cesty po Evropě. Okrajově zmiňuje vývoj zbrojního průmyslu v habsburské monarchii v době služby Jana Beneše.
The bachelor thesis deals with the military career of senior officer the Austro-Hungarian army Jan Beneš. It maps his career in the army, his places where he served and his travels in Europe. Marginally mentions the development of armaments industry in the Habsburg monarchy at the time of the service of Jan Beneš.
Description
Subject(s)
Rakousko-Uhersko, armáda, dělostřelectvo, plukovník, První světová válka, kanon, houfnice, Evropa, Praha, Plzeň, Vídeň, Austria-Hungary, army, artillery, colonel, First World war, cannon, howitzer, Europe, Prague, Pilsen, Vienna
Citation
ISSN
ISBN