Využití makroekonomické analýzy pro tvorbu podnikové strategie

dc.contributorKaňková Eva, Ing. Ph.D. : 61929
dc.contributor.advisorSkála Marek, Ing. Mgr. Ph.D. : 54986
dc.contributor.authorSedláková, Zuzana
dc.date.accessioned2022-02-26T04:45:34Z
dc.date.available2022-02-26T04:45:34Z
dc.date.committed2022-8-31
dc.date.defense2022-01-25
dc.date.submitted2020-11-1
dc.date.updated2022-1-25
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá možnostmi využití makroekonomické analýzy při tvorbě podnikové strategie. Diplomová práce zkoumá výzkumný předpoklad, že makroekonomická analýza činí podnikové strategie robustnější. V diplomové práci byly zkoumány dvě hlavnítémata. Nejdříve se jednalo o makroekonomickou analýzu a následně o podnikové strategie. V závěru práce jsou získané poznatky z obou stěžejních témat zkoumány na dvou případových studiích a následně je vyhodnocen přínos makroekonomické analýzy. Autorka zhodnotila, že makroekonomická analýza, by měla být součástí každé podnikové strategie. Podniky se skrze ni mohou připravit na různé scénáře ekonomického vývoje, předvídat možné finanční či měnové krize či analyzovat výchozí situaci, například pokud chtějí vstoupit do nového odvětví.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the possibilities of using macroeconomic analysis for creating a business strategy. The thesis examines the research assumption that macroeconomic analysis makes business strategies more robust. In the diploma thesis, two main topics were examined. First it was a macroeconomic analysis and then business strategies. At the end of the diploma theses, the findings from both key topics are examined in two case studies and then the benefits of macroeconomic analysis are evaluated. The author evaluated that macroeconomic analysis should be a part of every business strategy. Through it, companies can prepare for various scenarios of economic development, anticipate possible financial or monetary crises, or analyse the initial situation, for example, if they want to enter a new sector.en
dc.description.mark
dc.format93 s. (142 703 znaků)
dc.format.extentŽádné
dc.identifier.signatureV 202203715
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/163392
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemMLADÁ FRONTA. 2020 -. Český export a podnikání. Praha: Mladá fronta. ISSN 1212-3129 itemHOOVER, K. D. 2011. Applied Intermediate Macroeconomics. Cambridge: University Press. ISBN 978-0-521-76388-2 itemNIEPELT, Dirk. 2019. Macroeconomics analysis. Cambridge: The MIT Press. ISBN 978-0-262-04347-2 itemROJÍČEK, Marek, Vojtěch SPĚVÁČEK, Jan VEJMĚLEK, Eva ZAMRAZILOVÁ a Václav ŽĎÁREK. 2016. Makroekonomická analýza: teorie a praxe. Praha: GRADA Publishing, Expert. ISBN 978-80-247-5858-9 itemŠTĚRBOVÁ, Ludmila. 2013. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Praha: GRADA Publishing, Expert. ISBN 978-80-247-4694-4. itemZAMRAZILOVÁ, Eva. 2017. Praktické příklady z makroekonomické analýzy. Praha: Oeconomica. ISBN~978-80-245-2252-4. itemHITT Michael A.~ 2019. Strategic management. Concepts and Cases. Global edition. 13th ed. Mason, Ohio: Cengage Learning, Inc. ~ISBN 978-0-357-03383-8 itemPROQUEST. 2020.~Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit.~2020-09-01]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/ enditemize parKonzultant: Ing. Ladislav Krajňákpar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectEkonomiecs
dc.subjectmakroekonomiecs
dc.subjectmakroekonomická analýzacs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectpodnikcs
dc.subjectEconomyen
dc.subjectmacroeconomyen
dc.subjectmacroeconomics analysisen
dc.subjectstrategyen
dc.subjectcompanyen
dc.titleVyužití makroekonomické analýzy pro tvorbu podnikové strategiecs
dc.titleThe Use of Macroeconomics Analysis for Creating a Business Strategyen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineMPP
local.degree.programmePodniková ekonomika
local.degree.programmeabbreviationN0413A050007
local.department.abbreviationKEK
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE19000302
local.identifier.stag41558
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis022a4da2-7c72-420b-9854-9d4c9862ee20
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3715
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Diplomova_prace_Sedlakova.pdf
Size:
1.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho.pdf
Size:
185.23 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Sedlakova_OP.pdf
Size:
410.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
32.35 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP