Ověření efektivity metody zážitkové pedagogiky na příkladu kurzu první pomoci

Title Alternative:Verification of Effectivity of Experiential Learning Method on the Example of First Aid Course
Abstract
Bakalářská práce porovnává odlišné styly výuky (frontální výuka a zážitková pedagogika). Posléze bakalářská práce popisuje experiment, který pomáhá ověřit efektivitu metody zážitkové pedagogiky vzhledem k definované cílové skupině.
Bachelor thesis compares the different learning styles (frontal teaching and experiential learning). Later bachelor thesis describes experiment which helps to validate the effectiveness of experiential learning methods due to a defined targered group.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN