Městský úřad a úprava části náměstí ve městě Lázně Bělohrad

Abstract
Zadání bakalářské práce vychází z veřejné architektonické soutěže vyhlášené městem Lázně Bělohrad v říjnu 2017. Předmětem soutěže je návrh urbanistického a architektonického řešení objektu nového Městského úřadu v Lázních Bělohrad. Součástí návrhu je i revitalizace části náměstí jako předprostoru nové radnice. Pro realizaci byl určen pozemek v čele náměstí Karla Václava Raise. Součástí soutěžního zadání je i stavební program, který je v rámci bakalářské práce respektován
The context for this Bachelor's Thesis is based on participation in a public architectural competition conducted by the city of Lázně Bělohrad during October 2017. The subject of this competition is the urbanist architectural design for the new Municipal Office in Lázně Bělohrad. The design must incorporate a public space in front of the office building as part of the revitalisation of the surrounding square. The space designated for the implementation is in the main focus of the Karel Václav Rais square. The task also includes a building programme which is followed in the thesis.
Description
Subject(s)
městský úřad, náměstí, Lázně Bělohrad, Veřejný prostor, radnice, veřejná stavba, Municipal Office, square, public space, architecture
Citation
ISSN
ISBN