Vzdělávací cíle v geografickém vzdělávání

Title Alternative:Educational objectives for geography education
dc.contributor.advisorHynek, Alois
dc.contributor.authorMedlík, Martin
dc.date2011
dc.date.accessioned2015-06-30
dc.date.available2015-06-30
dc.date.committed2011-04-26
dc.date.defense2011-05-31
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2009-12-11
dc.degree.levelmgr
dc.descriptionkatedra: KGE; přílohy: 1 CD; rozsah: 98 s. (168 880 znaků)cs
dc.description.abstractThis Diploma thesis provides an overview of focus of geographical education on basic schools in the Czech Republic and in selected countries in the world. It concerns pedagogical and psychological principles. Thesis also mentions Bloom?s taxonomy of objectives, Piaget´s theory of cognitive development and Bruner?s structure of learning. It is followed by comparison of Czech and foreign approach to geographical education based on critical analysis of curricular documents such as Framework educational programs, American geographical standards and British curriculum. Preferences for educational objectives, methods of preparation and tuition have been examined by questionnaire research in which 175 teachers of geography participated. Diploma thesis provides theoretical knowledge for construction of partial objectives, educational content, describes current situation in geographical education and acquaint with Anglo-Saxon approach to geographical education.en
dc.description.abstractDiplomová práce podává přehled o zacílení geografického vzdělávání na základní škole u nás a ve vybraných státech světa. Zabývá se pedagogickými a psychologickými zásadami. Je zmiňována Bloomova taxonomie cílů, Piagetova teorie kognitivního vývoje či Brunerova struktura učiva. Následuje srovnání českého a zahraničního přístupu ke geografickému vzdělávání. Východiskem je kritická analýza kurikulárních dokumentů, jakými jsou Rámcové vzdělávací programy, americké Standardy či britské kurikulum. Metodou dotazníkového šetření, do kterého se celkově zapojilo 175 učitelů zeměpisu, se zkoumaly preference ke vzdělávacím cílům, způsob přípravy a realizace výuky. Diplomová práce poskytuje teoretické znalosti pro konstrukci dílčích cílů a obsahu vzdělávání, mapuje současnou situaci v zeměpisném vzdělávání a seznamuje s anglosaským pojetím geografické výuky.cs
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/10549
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectgeographical educationen
dc.subjectcurriculumen
dc.subjecteducational objectivesen
dc.subjecteducational programsen
dc.subjectbritish national curriculumen
dc.subjectamerican geographical standardsen
dc.subjecttaxonomy of educational objectivesen
dc.subjecteducational standardsen
dc.subjectschoolen
dc.subjectteacheren
dc.subjectgeografické vzdělávánícs
dc.subjectkurikulumcs
dc.subjectvzdělávací cílecs
dc.subjectvzdělávací programycs
dc.subjectbritské národní kurikulumcs
dc.subjectamerické geografické standardycs
dc.subjecttaxonomie vzdělávacích cílůcs
dc.subjectstandardy vzdělávánícs
dc.subjectvýukacs
dc.subjectučitelcs
dc.subject.verbisteaching methodsen
dc.titleVzdělávací cíle v geografickém vzdělávánícs
dc.title.alternativeEducational objectives for geography educationen
dc.typeThesisen
local.departmentKGEcs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag19289
local.identifier.verbis452716
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:07:40cs
local.verbis.studijniprogramKGE Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 2. stupeň základní školy. Matematika-Zeměpiscs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mgr_19289.pdf
Size:
5.83 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
opo_19289.pdf
Size:
118.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_19289.pdf
Size:
123 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího