Vzdělávací cíle v geografickém vzdělávání

Title Alternative:Educational objectives for geography education
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Diploma thesis provides an overview of focus of geographical education on basic schools in the Czech Republic and in selected countries in the world. It concerns pedagogical and psychological principles. Thesis also mentions Bloom?s taxonomy of objectives, Piaget´s theory of cognitive development and Bruner?s structure of learning. It is followed by comparison of Czech and foreign approach to geographical education based on critical analysis of curricular documents such as Framework educational programs, American geographical standards and British curriculum. Preferences for educational objectives, methods of preparation and tuition have been examined by questionnaire research in which 175 teachers of geography participated. Diploma thesis provides theoretical knowledge for construction of partial objectives, educational content, describes current situation in geographical education and acquaint with Anglo-Saxon approach to geographical education.
Diplomová práce podává přehled o zacílení geografického vzdělávání na základní škole u nás a ve vybraných státech světa. Zabývá se pedagogickými a psychologickými zásadami. Je zmiňována Bloomova taxonomie cílů, Piagetova teorie kognitivního vývoje či Brunerova struktura učiva. Následuje srovnání českého a zahraničního přístupu ke geografickému vzdělávání. Východiskem je kritická analýza kurikulárních dokumentů, jakými jsou Rámcové vzdělávací programy, americké Standardy či britské kurikulum. Metodou dotazníkového šetření, do kterého se celkově zapojilo 175 učitelů zeměpisu, se zkoumaly preference ke vzdělávacím cílům, způsob přípravy a realizace výuky. Diplomová práce poskytuje teoretické znalosti pro konstrukci dílčích cílů a obsahu vzdělávání, mapuje současnou situaci v zeměpisném vzdělávání a seznamuje s anglosaským pojetím geografické výuky.
Description
katedra: KGE; přílohy: 1 CD; rozsah: 98 s. (168 880 znaků)
Subject(s)
geographical education, curriculum, educational objectives, educational programs, british national curriculum, american geographical standards, taxonomy of educational objectives, educational standards, school, teacher, geografické vzdělávání, kurikulum, vzdělávací cíle, vzdělávací programy, britské národní kurikulum, americké geografické standardy, taxonomie vzdělávacích cílů, standardy vzdělávání, výuka, učitel
Citation
ISSN
ISBN