Globální hospodářská transformace Indie a výzvy pro mikroekonomické subjekty

Title Alternative:Global economic transformation of India and challenges for microeconomic-entities
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This master thesis deals with global economic transformation of India and challenges for micro-economic entities. The fundamental part of the work is dedicated to the analysis and evaluation of the current Indian economic situation through the main macro-economic indexes, to its trade policy and investment environment. One part of this work also focuses on general characteristics of the country such as its demographic situation and history since 1947 (achievement of independence from Great Briatain) until nowadays. In the context of globalization, the introduction of an important Czech automotive company Škoda Auto a. s., to the Indian market may be seen as closely related to the attractiveness of this country perceived by foreign investors. The final part of this work is devoted to the activities of Škoda Auto a. s. in India and provides information about the suitability of the Indian market in terms of investment opportunities.
Diplomová práce se zabývá globální hospodářskou transformací Indie a výzvami pro mikroekonomické subjekty. Stěžejní část práce je věnována analýze a zhodnocení současné hospodářské situace země prostřednictvím hlavních makroekonomických ukazatelů, obchodní politice a investičnímu prostředí na místním trhu. Součástí práce je také zpracování obecné charakteristiky země, se zaměřením především na demografii a stručný popis historického vývoje země od doby získání nezávislosti v roce 1947 po současnost, s vymezením hlavních událostí, které v historii Indie sehrály velkou roli. Indie je lákavou zemí pro zahraniční investory. Závěrečná kapitola poskytuje informace o vhodnosti indického trhu pro příliv zahraničních investic a zmiňuje také působnost společnosti Škoda Auto a. s. na tamním trhu.
Description
katedra: KEK; rozsah: 89 s. (139 710 znaků)
Subject(s)
demography, economic reforms, poverty, india, infrastructure, macro-economic indexes, trade policy, foreign direct investment, demografie, hospodářské reformy, chudoba, indie, infrastruktura, makroekonomické ukazatelé, obchodní politika, přímé zahraniční investice
Citation
ISSN
ISBN