Montessori pedagogika a její využití u dětí s poruchou pozornosti

dc.contributorPalounková Zuzana, Ing. Ph.D. : 55520
dc.contributor.advisorBrzáková Beksová Kateřina, ThDr. Th.D. : 64103
dc.contributor.authorEngelová, Věra
dc.date.accessioned2019-09-06T06:10:36Z
dc.date.available2019-09-06T06:10:36Z
dc.date.committed2015-4-24
dc.date.defense2019-08-22
dc.date.submitted2014-4-23
dc.date.updated2019-8-22
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractDiplomová práce na téma ?Montessori pedagogika a její využití u dětí s poruchou pozornosti? řeší problematiku dětí s poruchou pozornosti ve školním prostředí a předně využití alternativního způsobu vzdělávání, konkrétně montessori pedagogiky. Detailně se práce zaměřuje na školy s montessori pedagogikou v Libereckém kraji. Hlavním cílem výzkumné části je zjistit přístup k žákům s poruchou pozornosti ve školách s montessori pedagogikou v Libereckém kraji a využití montessori pomůcek u těchto dětí. Práci tvoří dvě stěžejní oblasti. Jedná se o část teoretickou, která se zaměřuje na charakteristiku poruch pozornosti u dětí mladšího školního věku, školní připravenost a úspěšnost, vznik a současný stav montessori pedagogiky. V empirické části je obsaženo vlastní výzkumné řešení přístupu k žákům s poruchou pozornosti ve školách s montessori pedagogikou v Liberci a v Jablonci nad Nisou. Předmětem výzkumu bylo zjistit využití montessori pomůcek u dětí s poruchou pozornosti. V závěru diplomové práce je celá situace zhodnocena.cs
dc.description.abstractThesis on Montessori pedagogy and its use in children with attention deficit disorder addresses the issue of children with ADHD in the school environment and firstly the use of an alternative method of education, specifically Montessori pedagogy. In detail, the work focuses on the Montessori school in the district. The main objective of the research is to determine the approach to children with attention deficit disorder in schools with Montessori education in the Liberec region and use the Montessori aids for these children. Thesis is divided into two main parts. This is a theoretical part, which focuses on the characteristics of attention deficit disorders among primary school children, school readiness and success, the emergence and current state of Montessori pedagogy. In the empirical part is contained own research solution approach to pupils with ADHD in schools with Montessori in Liberec and Jablonec nad Nisou. The object of the research was to investigate the use of Montessori aids in children with attention deficit disorder. In conclusion, the thesis is evaluated by the whole situation.en
dc.description.mark
dc.format86 s.
dc.format.extentIlustrace
dc.identifier.signatureV 201901017
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153385
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonDRTÍLKOVÁ, I. - ŠERÝ, O., 2007. Hyperkinetická porucha: ADHD. 1. vyd. Praha: Galen, ISBN 978-80-7262-419-5.
dc.relation.isbasedonMONTESSORI, M., 2003. Absorbující mysl. Praha: SPS. ISBN 80-86-189-02-3.
dc.relation.isbasedonMONTESSORI, M., 2012. Tajuplné dětství. 2. vyd. Praha: Triton. ISBN 978-80-7387-382-0.
dc.relation.isbasedonMUNDEN, A., ARCELUS, J., 2002. Poruchy pozornosti a hyperaktivita: ADHD: ADD. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-625-X.
dc.relation.isbasedonRÝDL, K., 1999. Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori. Praha: Public History. ISBN 80-902193-7-3.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectporucha pozornostics
dc.subjecthyperkinetická poruchacs
dc.subjectADDcs
dc.subjectADHDcs
dc.subjectškolní připravenostcs
dc.subjectškolní úspěšnostcs
dc.subjectmontessori pedagogikacs
dc.subjectmontessori pomůckycs
dc.subjectattention deficit disorderen
dc.subjecthyperkinetic disorderen
dc.subjectADDen
dc.subjectADHDen
dc.subjectschool readinessen
dc.subjectschool successen
dc.subjectmontessori educationen
dc.subjectmontessori materialsen
dc.subject.verbismental disordersen
dc.titleMontessori pedagogika a její využití u dětí s poruchou pozornostics
dc.titleMontessori Pedagogy and Its Use in Children with Attention Deficit Disorderen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineSP
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationN7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP13000872
local.identifier.stag30396
local.identifier.verbiskpw06583080
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo1017
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:28:08cs
local.verbis.studijniprogramKSS Speciální pedagogika/Speciální pedagogikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
D_P.pdf
Size:
5.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Engelova_ved.pdf
Size:
331.37 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Engelova_Vera_opo.pdf
Size:
324.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.39 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP